Vliv technogenních katastrof na Golfský proud. Klimatické události ve světě 14.-20.10.2017 (85 vydání)

Číst knihu AllatRa online

Klimatické události ve světě 14.-20.10.2017 (85 vydání – přehled za týden)

Dobrý den, s Vámi je informativní přehled klimatických událostí ve světě. V tomto vydání uvidíme:

1. Vliv technogenních katastrof na Golfský proud
2. Klimatický přehled za týden
3. Literární zastávky ve Volgogradu
4. Sjednocení lidí během hurikánu.

V předchozím vydání jsme viděli, že se v poslední době stále častěji objevují oznámení vědců o tom, že se Golfský proud zpomaluje a mění svůj směr. K narušení proudění Golfského proudu a následnému prudkému ochlazení v západní Evropě a podél východního pobřeží Severní Ameriky, kromě tání ledovců v Grónsku rovněž přispívají technogenní katastrofy v Atlantském oceánu. Během největší havárie na ropném nalezišti Tiber v Mexickém zálivu v roce 2010 se do zálivu vylilo 200 milionů tun nafty. Vytvořená naftová skvrna začala blokovat pohyb vod Atlantického oceánu.To vážně ovlivnilo celý systém termoregulace Golfského proudu a zničilo hraniční vrstvy teplého toku proudění. V konečném důsledku na podzim roku 2010 data z družic ukázaly, že se Golfský proud začal rozdělovat na části a mizet přibližně 250 km východně od pobřeží Severní Karolíny. To narušilo běžný pohyb atmosférických proudů v létě roku 2010, což mělo za následek abnormálně vysoké teploty v Moskvě (Rusko), sucho a povodně ve střední Evropě, zvýšenou teplotu v mnoha asijských zemích, masivní záplavy v Číně, Pákistánu a dalších zemích Asie.

Na vody Atlantického oceánu mají vliv i další ekologické katastrofy. V listopadu 2015 byla řeka Doce, kvůli prolomení hráze, otrávena toxickými vodami z dolu na železnou rudu, v rozsahu 10 fotbalových hřišť. Tato katastrofa byla označena jako největší v historii Brazílie.

Atlantický oceán je trvale znečišťován zásluhou těžby ropy, ukládání pevného radioaktivního odpadu, díky probíhajícím naftovým tokům, vypouštění teplých a horkých vod z průmyslových odtoků a kogenerací, kvůli milionům tun pevných látek. Podle různých údajů jen ropy pronikne každoročně do oceánu až 1,5 tun. Radioaktivní kontaminace překračuje normu téměř 70-ti násobně.

Měli bychom přestat zavírat oči předprobíhajícími událostmi a převzít odpovědnost za to, co se děje ve okolním světě.

Už nyní existují alternativní technologie pro získávání energie ekologicky šetrným způsobem. Je nutné odhodit veškerá omezení mezi lidmi a sjednotit vědecký potenciál lidstva ve prospěch celé společnosti. Více si přečtete ve zprávě vědců ALLATRA SCIENCE: „Prapůvodní Fyzika AllatRa“. Pouze sjednocením na duchovních a morálních základech, v Jednotě národů, je možné přežití lidstva. Máme jedno místo přebývání – Zemi, jednu národnost – lidstvo, jednu hodnotu – život. Sami si vybíráme, jaká bude naše společnost. V příštím vydání budeme znovu hovořit o Golfském proudu. Zůstaňte s námi.

Zatím žádné komentáře...


Klimat kontrol na ALLATRA TV