Informačně-analytický portál
    

Erupcie sopiek na konci septembra 2021

Erupcie sopiek na konci septembra 2021

Sopečná činnosť v septembri prudko stúpala. Sopky sa zaktivizovali v Európe, Ázii, Severnej i Strednej Amerike a aj v Afrike.

Lávové fontány v USA

29. septembra opäť začala byť aktívna sopka Kilauea na Havaji. Fontány lávy pritom dosiahli výšku päťposchodovej budovy.

Aktivita Etny v Taliansku

Ráno 21. septembra vychrlila Etna stĺp popola do výšky 9 km. Okrem popola došlo aj k vyvrhnutiu lávy.

Erupcie sopiek na konci septembra 2021
Erupcie sopiek na konci septembra 2021
Erupcie sopiek na konci septembra 2021
Erupcie sopiek na konci septembra 2021
Erupcie sopiek na konci septembra 2021

Erupcia Cumbre Vieja, Španielsko

Španielska sopka Cumbre Vieja na kanárskom ostrove Palma pokračuje v aktívnej erupcii. 24. septembra došlo na sopke k nečakanej explozívnej aktivite a sila erupcií prudko stúpla. Viac ako 6 000 obyvateľov z blízko ležiacich sídiel pod sopkou muselo byť urýchlene evakuovaných. Druhý deň po erupciách sa v oblasti otvorila nová puklina, odkiaľ došlo k chrleniu popola a plynov, ktoré stúpli až do výšky 4 km.

Prúdy rozžeravenej lávy stále postupujú k sídlam a v okamihu spaľujú domy a príslušenstvo. To znamená, že tí, ktorí ich opustili, sa nebudú mať kam vrátiť. Od okamihu prvej erupcie sopka vyvrhla tisíce ton lávy, ktorá zničila doteraz viac ako 500 rodinných domov aj s priľahlými pozemkami.

Erupcie sopiek na konci septembra 2021
Erupcie sopiek na konci septembra 2021
Erupcie sopiek na konci septembra 2021
Erupcie sopiek na konci septembra 2021
Erupcie sopiek na konci septembra 2021

27. septembra sopka vstúpila do novej explozívnej fázy – západne od hlavného kráteru sa otvoril ďalší kráter. Podľa odborníkov sopka dosiahla svoju najvyššiu aktivitu.

29. septembra prúdy lávy dosiahli Atlantický oceán a nad oceánskymi vlnami začali stúpať výpary jedovatých plynov.

Erupcie na sopke Popocatépetl v Mexiku

27. septembra došlo na sopke k sérii explózií a vychrleniu pyroklastického materiálu.

Sopečná aktivita na Kamčatke, Rusko

24. septembra vyvrhla kamčatská sopka Karymskij do výšky 4 km stĺp popola, ktorého pás sa tiahol na východ až severovýchod od sopky.

Aktívna erupcia Fuego, Guatemala

23. septembra začala erupcia aktívnej guatemalskej sopky Fuego, sprevádzaná chrlením obrovských stĺpov popola. Vo viacerých sídlach ležiacich v blízkosti došlo k spadu popola.

Lávové jazero v Konžskej demokratickej republike

V kráteri sopky Nyiragongo vzniklo v druhej polovici septembra lávové jazero.

Kataklizmy a deštrukcia planéty

Následky katakliziem spôsobené kozmickými faktormi sa zhoršujú činnosťou človeka a doviedli až k devastácii našej planéty. Zem, z ktorej ľudia tisícročia nepretržite čerpali zdroje a všemožne ju znečisťovali, sa ocitla na hrane záhuby. A my, ľudia, sme sa ukázali byť nepripravení na tie globálne živelné pohromy, ktoré sa už blížia.

V tomto zložitom období je nutné zjednotenie všetkých ľudí. Len spoločne dokážeme vydržať obdobie globálnej zmeny klímy! Tvorivá spoločnosť je jediným formátom spoločnosti, ktorý umožní zachrániť celú civilizáciu – a nielen prežiť, ale sa aj evolučne posunúť vpred. Avšak čas plynie a všetko závisí od každého z nás.

Dozvedieť sa viac o medzinárodnej iniciatíve „Tvorivá spoločnosť“ a pripojiť sa k nej je možné tu: https://allatraunites.com/sk/project-tvoriva-spolocnost

Zatím žádné komentáře...


ZPRÁVY


VIDEO