Informačně-analytický portál
    

Yellowstone: správy observatória za január 2020

Yellowstone: správy observatória za január 2020

Podľa údajov sopečného observatória štátu Utah k 1. januáru 2020, je všeobecná charakteristika kaldery Yellowstone, nachádzajúcej sa na severozápade USA, nasledovná:                                              

Nadmorská výška 2805 m;
Súčasná úroveň varovania o erupcii sopky: normálna;
Súčasný farebný kód pre civilné letectvo: zelený.                                                                             

Yellowstone je sám osebe nepredvídateľný objekt, ktorého teritórium je kontrolované širokým okruhom špecialistov. Pri pozorovaní správania sa supervulkánu, ktoré v sebe tají záhady minulých vzostupov aktivity i budúce „prekvapenia“, vzniká dojem, že nemáme náskok, že nepočítame na niekoľko krokov dopredu napríklad charakter zemetrasení, ale podľa už uplynulých udalostí iba analyzujeme a navrhujeme možné varianty scenárov jeho činnosti. 

Teda, čo sa udialo v minulom mesiaci i roku celkovo?

Gejzír Parník pokračoval v decembri vo svojej aktivite, ktorá bola sprevádzaná vodnými erupciami 8., 18., i 26. 12. Celkový počet erupcií za rok 2019 bol 48 (v roku 2018 to bolo 32 krát).

Seizmicita

V priebehu decembra lokalizovali seizmografické stanice University of Utah, zodpovedné za exploatáciu a analýzu Yellowstonskej seizmickej siete, 87 zemetrasení v oblasti Národného parku Yellowstone. Príčinou oscilácií nie je priblíženie magmy k zemskému povrchu, ale ozveny pohybov tektonických platní, prebiehajúcich pozdĺž zlomov na západe USA.

Rok 2019 bol rokom zníženej seizmicity kaldery. Napríklad počet zemetrasení klesol z 2 500 na 1 200. Aktivita zemetrasení zostáva v Yellowstone na úrovni pozadia.

Deformácie povrchu

Deformácia povrchu bola v oblasti Yellowstonu počas niekoľkých posledných mesiacov nepatrná. Celkové sadanie kaldery ukázané GPS stanicami dosiahlo 2 cm. V oblasti bazénu jazera Norris ukazujú dáta GPS sadanie asi 2,5 cm od septembra 2019.

V porovnaní s niekoľkými uplynulými rokmi nedošlo v roku 2019 na území kaldery k významnému vzostupu vodnej hladiny, piaty rok naďalej klesá.

Výsledok

Zhrnieme: ak si pred sebou rozložíme fyzickú mapu sveta a predstavíme si, že to nie je list papiera, ale množstvo puzzle, tak je zrejmé čo? K celej rozvinutej gigantickej mape zaberá kaldera relatívne malé miesto. Každé puzzle je časť príbehu. Áno, tento príbeh je premenlivý, a aký bude o 10 sekúnd, mesiac či rok, závisí v prvom rade od každého z nás! Byť v kurze posledných udalostí, spojených so zmenou klímy a pochopiť, čo sa to v našom svete deje, pomôže relácia s účasťou I.M. Danilova „Zmena klímy. Začiatok veľkého nešťastia“, ktorá vyšla 27. januára 2020 na ALLATRA TV:

 

  
Hodnocení: 4.8 / 5 z 18
Zatím žádné komentáře...


ZPRÁVY


VIDEO