Informačně-analytický portál
    

Yellowstone: hlásenia observatória štátu Utah za január a február 2019. Pozorovania vedcov

Yellowstone: hlásenia observatória štátu Utah za január a február 2019. Pozorovania vedcov

Január 2019

V prvých dňoch februára bolo na stránkach USGC zverejnené hlásenie Sopečného observatória Yellowstonu za január 2019. V tomto mesiaci zotrvávala seizmická aktivita supervulkánu na predchádzajúcej úrovni, ale nedá sa neobrátiť pozornosť na necharakteristickú aktivitu gejzírov. O čom to hovorí? Hovorí to o zvýšení teploty podzemných vôd. Dané vodonosné horizonty neexistujú len tak sami o sebe. Zásobujú gejzíry a horúce pramene a takisto ochladzujú hornú magmatickú komoru a bránia jej v príliš vysokej teplote. Je možné urobiť záver o reťazovej reakcii a ku čomu povedie zvýšenie teploty podzemných vôd.

V tejto veci veľmi presne uviedol analógiu tohto procesu Peter Larson, profesor Inštitútu životného prostredia: „Predstavte si uhlie a parný kotol. Uhlie horí a zahrieva vodu. Voda sa mení na paru a kotol vybuchuje. To je zahrievanie kotla“. 

Ako sme písali skôr, v minulom roku 2018 sa aktivovali dva gejzíry: v marci Steamboat (Parník) a Ear Spring (Ucho). Posledný bol v stave pokoja v priebehu 60 rokov a začal chrliť v septembri 2018. Oba gejzíry chrlili nielen horúcu vodu, ale aj kamene s bahnom. V septembri sa teplotné charakteristiky v oblasti kaldery zmenili a vedenie Yellowstonského parku muselo úseky v okolí gejzírov pre návštevníkov zatvoriť.

Vedci o tomto hovoria priebežne už niekoľko rokov.

Seizmická aktivita: V januári sopku otriasalo 84 krát. K najsilnejšej udalosti s magnitúdou 3,0 došlo 8 km juhozápadne od West Thumb 23. januára o 03:05 MST (pozn. UTC -7).

V období 22.-23. januára bol pozorovaný roj zemetrasení z 12 otrasov s magnitúdou od 0,1 po 1,3. Epicentrum ležalo 13 km na sever od Západného Yellowstonu. Seizmická aktivita Yellowstonu zostáva na úrovni pozadia.

Gejzír Steamboat chrlil v priebehu mesiaca 3 krát – 4., 16. a 25.

Observatórium udržiava normálnu hladinu varovania a zelený kód pre letectvo.

Deformácie povrchu

GPS stanice stále zaznamenávajú sadanie povrchu v kaldere Yellowstonu s rýchlosťou niekoľko mm za mesiac, ale v okolí jazera Norris deformácia v januári chýbala.

Február 2019

1. marca 2019 odborníci Sopečného observatória Yellowstonu umiestnili na stránke Geologickej služby USA (USGS) mesačnú správu o „správaní sa“ kaldery Yellowstone za február 2019. Taktiež poblahoželali všetkým pracovníkom k 147. výročiu vzniku národného parku. 

V dokumente udelili zvláštnu pozornosť stavu gejzírov. Plošne najväčší Steamboat (Parník) naďalej systematicky vytryskuje, konkrétne 1., 8., 16. a 26. februára. Pozorovaná je menšia tendencia znižovania aktivity.

Mimochodom, v máji 2019 vedci plánujú inštalovať nepevné GPS stanice, aby merali úroveň pohybu povrchu – ako príznak možnej sopečnej deformácie. Inými slovami, stanice budú registrovať prvotné príznaky možného priblíženia zemetrasenia.

Úroveň nebezpečnosti sopky je „normálna“. Farba leteckého varovania je „zelená“. 

Seizmická aktivita

Vo februári 2019 seizmografy Univerzity štátu Utah zaregistrovali na území parku 81 zemetrasení. K najsilnejšej seizmickej udalosti s magnitúdou 3,1 došlo 16. februára a jej epicentrum sa nachádzalo 23 km na juh od Západného Yellowstonu.

20. februára došlo k roju podzemných otrasov od 0,1 po 1,7.  

Epicentrum sa nachádzalo 8 km na sever od Západného Yellowstonu.

Deformácia povrchu

Podľa údajov GPS staníc, kaldera pokračuje v sadaní o niekoľko mm za mesiac. V okolí gejzíru Norris, kde bolo predtým pozorované dvíhanie povrchu, nie je pozorované žiadne dvíhanie.

Výpočty vedcov z University of Utah

Profesor Robert Smith a profesor Michael Zhdanov z University of Utah po preskúmaní šírenia seizmických vĺn z početných zemetrasení, určili reálne rozmery Yellowstonskej kaldery. Rozžeravená magma sa tiahne 240 km na jednu stranu a takmer 700 km na druhú.

Zmeraním elektrickej vodivosti hlbín, vedci vytvorili trojrozmerný obraz. Zistilo sa, že „druhá komora“ s magmou ide do hĺbky pod uhlom menej ako 40 stupňov a nie 60, ako sa predpokladalo prv. Celkovo hrúbka vrstvy roztavenej horniny činí viac ako 100 km a umiestnená je dosť blízko k povrchu.

Pohyb Severoamerickej litosferickej platne

Netreba zabúdať na to, že kaldera Yellowstonu sa nenachádza v nepohyblivom monolite, ale rozkladá sa na Severoamerickej litosferickej platni, ktorá má prirodzený posuv s rýchlosťou 5 cm/rok. Existuje verzia, že kontinent, na ktorom sa nachádza Severná Amerika, sa ohýba do oblúku.

Sú na to dôkazy a fakty.

Severoamerická platňa, ohýbajúc sa do oblúka, sa nemôže rozvinúť, čím dochádza k nasledovnému: Atlantik pokračuje v „rozširovaní“ a bazén Tichého oceánu v „zmršťovaní“. Stred tohto zakrivenia je umiestnený na západnom pobreží štátu, približne v San Diegu v Kalifornii. Časť platne, ležiaca na západ od Mississippi, pohlcovala napätie oblúku, za príklad môže slúžiť veľká pôdna prepadlina v  krasovej formácii štátu Kansas. 

Oblúk (každý oblúk sa ohýba najviac v strede a slabšie k okraju oblúku – to je zóna „rozpínania“) vedie k vzniku rozsadlín a prepadlín v pôde, deformácii železničných tratí, roju zemetrasení a pretrhnutiam vodovodných a plynových magistrál. Tento „stred“ sa nachádza iba 1 000 km od západnej hranice kaldery – obra.

 

Zlom New Madrid

Oblúk severoamerického kontinentu vzniká tak, že jeho mexický koniec sa pohybuje na západ, zatiaľ čo horná časť kontinentu s Aljaškou a Kanadou zostáva na mieste. To privádza celý kontinent do ohybu, ktorého napätie môže byť uvoľnené iba na úkor procesov v New Madridskom zlome, trhajúcom kontinent po diagonále tak, že juhozápad USA a Mexiko sa posúvajú na západ a nadol (na juh), ale zeme na východ od Mississippi sa od nich odtrhnú. Súčasne napätie oblúku trhá záliv Svätého Vavrinca, kde je odpor nepatrný.

Hluk rozlamujúcej sa horniny počujú všade po USA a takýchto prípadov je stále viac. Dochádza ku nim tam, kde severoamerický kontinent zakúša napätie oblúka.

Zlom San Andreas

Línia zlomu San Andreas prebieha na sever cez Kaliforniu do Tichého oceánu. Je to zóna poklesu s prešmykovaním: predpokladá sa, že na oboch stranách zlomu San Andreas bude dochádzať ku horotvornému procesu. Tichý oceán, ktorý pozostáva minimálne zo štyroch platforiem, ľahšie podlieha stlačeniu, chrániac tak Kaliforniu pred nenapraviteľnými následkami kvôli subdukcii (ponorenie jedných blokov zemskej kôry pod druhé). Platformy pozostávajú z vrstiev hornín, ktoré sa môžu trhať a vytvárať stenčenia kôry v tých častiach zemegule, ktoré sa nachádzajú v zóne rozťahovania, spôsobujúc tak v týchto oblastiach pokles a sadanie.

Údaje o zlomoch svedčia o pohybe kontinentálnych platní, ku ktorým dochádzalo a dochádza v súčasnosti. Prichádzajú zmeny, ktoré vyvolajú nepredvídateľné klimatické následky. Podrobnejšie o tom, čo sa deje s klímou už teraz, uvidíte v relácii s účasťou profesora Igora Michajloviča Danilova:

Zatím žádné komentáře...


ZPRÁVY


VIDEO