Veľké zemetrasenia 5. januára 2019

Veľké zemetrasenia 5. januára 2019

5. januára došlo k dvom silným zemetraseniam, ktoré doslovne nasledovali jedno za druhým. K prvému došlo o 18:47 (UTC) v oblasti Aleutských ostrovov (štát Aljaška, USA), ktoré vytvárajú oblúk od Aljašky k základu polostrova Kamčatka (Rusko). Magnitúda dosiahla 6,1. Hypocentrum ležalo v hĺbke 19 km a epicentrum sa nachádzalo 54 km od ostrova Tanaga.

 K druhému zemetraseniu došlo o 38 minút, o 19:25 (UTC) v štáte Acre, ktorý sa nachádza na severozápade Brazílie. Bolo silné a hlboké. Magnitúda dosiahla 6,8. Epicentrum ležalo v hĺbke 575 km. Epicentrum sa nachádzalo 89 km od municipality Tarauacá.

Klíma a ľudskosť

Každý mesiac rastie počet zemetrasení aj iných katakliziem. Všetky tieto procesy sú svedectvom zmeny klímy na planéte. A dnes je pre nás, jej obyvateľov zvlášť dôležité triezvo sa pozrieť na klimatické reálie. Keď uvidíme to, k čomu dochádza na rôznych kontinentoch, môžeme urobiť nasledujúci krok – krok k zjednoteniu.

Veď máme jednu Zem a nemáme si čo deliť. My všetci rovnako chceme šťastie a lásku a na túto potrebu nevplýva ani rasa, ani vierovyznanie, ani akékoľvek iné svetonázorové zmýšľanie. Len keď sa zjednotíme na základe priateľstva, dobra a ľudskosti, dokážeme prežiť obdobie globálnych katakliziem. A nielen ho prežiť, ale podstatným spôsobom zmeniť vektor pohybu spoločnosti – z deštruktívno-spotrebiteľského na duchovno-tvorivý.

Budúcnosť ľudstva je v rukách každého človeka.

Zatím žádné komentáře...


ZPRÁVY


VIDEO