Informačně-analytický portál
    

Destruktivní zemětřesení v Peru 26. května 2019

Destruktivní zemětřesení v Peru 26. května 2019

26. května 2019 došlo na severu Peru k sérii pěti mohutných podzemních otřesů o síle od 7.2 do 8.0 stupně. Epicentrum se nacházelo 75 km od vesnice Lagunas (oblast San Martín). Ohnisko se nacházelo v hloubce 100 km.

Informace o destrukci se stále upřesňují. Videa a fotografie pořízené očitými svědky ukazují poškozené budovy.

Destruktivní zemětřesení v Peru 26. května 2019
Destruktivní zemětřesení v Peru 26. května 2019
Destruktivní zemětřesení v Peru 26. května 2019
Destruktivní zemětřesení v Peru 26. května 2019
Destruktivní zemětřesení v Peru 26. května 2019
Destruktivní zemětřesení v Peru 26. května 2019
Destruktivní zemětřesení v Peru 26. května 2019
Destruktivní zemětřesení v Peru 26. května 2019
Destruktivní zemětřesení v Peru 26. května 2019
Destruktivní zemětřesení v Peru 26. května 2019
Destruktivní zemětřesení v Peru 26. května 2019
Destruktivní zemětřesení v Peru 26. května 2019
Destruktivní zemětřesení v Peru 26. května 2019
Destruktivní zemětřesení v Peru 26. května 2019
Destruktivní zemětřesení v Peru 26. května 2019
Destruktivní zemětřesení v Peru 26. května 2019
Destruktivní zemětřesení v Peru 26. května 2019
Destruktivní zemětřesení v Peru 26. května 2019
Destruktivní zemětřesení v Peru 26. května 2019
Destruktivní zemětřesení v Peru 26. května 2019
Destruktivní zemětřesení v Peru 26. května 2019
Destruktivní zemětřesení v Peru 26. května 2019
Destruktivní zemětřesení v Peru 26. května 2019
Destruktivní zemětřesení v Peru 26. května 2019
Destruktivní zemětřesení v Peru 26. května 2019

Růst seismické aktivity na planetě

Od začátku roku 2019 je pozorován konstantní růst seismické aktivity na Zemi. Zvyšuje se nejen počet zemětřesení, ale i jejich magnituda. Zemětřesení v Peru o síle až 8,0 stupňů se stalo první natolik mohutnou seismickou událostí od začátku tohoto roku.

My lidé, musíme být připraveni na následky rychlé změny klimatu na planetě. Už dnes je důležité se sjednotit na základě přátelství a duchovnosti, na základě toho jediného zrna, které je v každém z nás. A odpovědět na otázku, bude-li mít naše civilizace zítřek, mohou pouze samotní lidé, když každou minutu uskutečňují svoji volbu ve prospěch Duchovního či živočišného principu.

 „Konec časů“ – to je pouze doba odměřená pro život dané civilizace celkem. Jestli během tohoto období lidé ve své většině uskuteční duchovní změnu, budou moci nasměrovat civilizaci směrem k vzestupu duchovnosti a tehdy jim budou dány znalosti, díky nimž budou moci přežít přibližující se kataklyzma Země. Avšak pokud budou lidé ve své většině materiální a budou tíhnout k pozemským hodnotám, budou během kataklyzmatu jednoduše zničeni. Zrodí se další civilizace a začne vše znovu. Ovšem nehledě na toto všeobecné, co se týká celé civilizace, má každý člověk osobní Šanci vymanit se ze spárů materiálního světa a zasloužit si pro svou duši lepší osud. Využije-li roky svého života k tomu, aby ho prožil jako zvíře, proexistoval jako rostlina, nebo využije-li svůj přidělený čas k tomu, aby vyskočil do vyšších skrytých duchovních sfér, uskuteční dlouho očekávané úsilí své duše – to je jeho osobní věc a volba! Anastasia Novych „Sensei ze Šambaly“.

Zatím žádné komentáře...


ZPRÁVY


VIDEO