Silné zemetrasenia 6. januára 2019

Silné zemetrasenia 6. januára 2019

6. januára 2019 došlo o 13:42 (UTC) k silnému zemetraseniu s magnitúdou 5,6 na hraniciach Iraku a Iránu. Epicentrum sa nachádzalo 41 km od mesta Sarpol-e Zahab (Irán). Hypocentrum ležalo v hĺbke 14 km. Podzemné otrasy pocítili obyvatelia viacerých oblastí Iraku a Iránu.

V Iráne bolo zranených minimálne 30 ľudí, ktorí si vyžiadali lekársku pomoc. Avšak podľa slov Mojtaba Khalediho, hovorcu Iránskeho úradu pre mimoriadne situácie, „nikto z týchto ľudí nebol zranený v dôsledku zemetrasenia, traumy boli spôsobené panikou pri evakuácii“.

O 17:27 (UTC) došlo k silnému zemetraseniu s magnitúdou 6,6 v Moluckom mori, neďaleko od indonézskeho ostrova Halmahera (iný názov Jilolo). Ohnisko bolo v hĺbke 60 km. Epicentrum sa nachádzalo 151 km od mesta Tobelo. Podzemné otrasy boli citeľné na viacerých indonézskych ostrovoch.

Zemetrasenia sa stávajú stále silnejšie  

Každý mesiac na Zemi rastie seizmická aktivita. Zemetrasení nie je len viac. Ich magnitúda sa tiež zvyšuje, ako aj ničivý vplyv na infraštruktúru a ľudí žijúcich v seizmicky nepokojných oblastiach. Kým prv boli zriedkavosťou seizmické udalosti s magnitúdou od 5,5, tak v novembri 2018 došlo k 11 zemetraseniam s magnitúdou od 6,0. Ale už v decembri – k 14, z ktorých 5 malo magnitúdu od 7,0.

V litosfére dochádza k prudkým zmenám, ktoré sa prejavujú nielen zemetraseniami v rôznych častiach planéty, ale aj vznikom hlbokých trhlín v zemskej kôre, pôdnych prepadlín, vznikom hlbokých kráterov a tiež zmiznutím ostrovov.

Východisko existuje!

Ľudstvo, nepozerajúc na vzrastajúcu silu katakliziem, môže minimalizovať následky zmeny klímy. Avšak urobiť to možno len pri zjednotení sa. Zaujímavé je, že slovo „zjednotenie“ pochádza od slova „jediný“. Každý človek má to jediné, skutočné, čo z nás všetkých zbližuje. Je to duchovná zložka – Duša.

„Ale Duša smeruje k svetlu, k dobru, k šťastiu, k radosti. A ak odhodíme všetky podmienenosti a hlúposti, ktoré nám nanucuje Živočíšna podstata a odhalíme duchovné kvality a urobíme to tak, aby v našej spoločnosti prevládalo duchovné, tak nijaká sféra Lucifera nezadrží ľudstvo pred duchovným prielomom a primerane pred postavením sa na vyšší stupienok rozvoja. Opakujem, všetko je v rukách samotných ľudí.“  (A. Novych „Sensei IV. Odveký Šambaly“)

Zatím žádné komentáře...


ZPRÁVY


VIDEO