Informačně-analytický portál
    

Záplavy v Číne, júl 2019

Záplavy v Číne, júl 2019

Silné lejaky vyvolali náhle záplavy v južných oblastiach Číny. Zvlášť silno bola postihnutá provincia Fujian. V dôsledku záplav bolo poškodených asi 200 obytných domov a 20 mostov. 6 350 obyvateľov bolo evakuovaných.

Záplavami bolo tiež zničených asi 900 ha poľnohospodárskych pozemkov.

V správnom obvode Shunchang len za 3 hodiny spadlo 100 mm zrážok, čo viedlo k prudkému zvýšeniu hladiny vody v rieke. Pri brehu ležiace územia boli zaplavené. Na niektorých uliciach hladina povodňových vôd dosahovala 2 m.

Z mestského obvodu Yangdun bolo evakuovaných 3 500 obyvateľov.

Od začiatku povodňovej sezóny sa v tomto roku z dôvodu prívalových dažďov vylialo z brehov 279 riek v 17 provinciách krajiny, čo je o 50% viac, ako v povodňových sezónach od roku 1998. 

Kataklizmy. Varovali nás

Dnes každodenné správy hýria oznámeniami o takej či onakej kataklizme. Zmeny klímy sa dotkli každej krajiny. Milióny ľudí sú nútené opúšťať svoje domovy kvôli živelným katastrofám. A vyvstáva otázka – prečo nie sme pripravení na také kataklizmy? Prečo za niekoľko hodín odchádzajú pod vodu celé sídla a obyvateľom zostáva zachraňovať sa na strechách pred stúpajúcou vodou?

Ešte v roku 2014 vyšla Správa „O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. Efektívne cesty riešenia daných problémov“, napísaná vedcami ALLATRA SCIENCE, ktorí ohlásili reálnu klimatickú situáciu a vyzvali ľudí k zjednoteniu, ako jedinej záchrane v globálnych prírodných nešťastiach:

„Dejiny učia, že absencia jednoty ľudskej spoločnosti na duchovno-mravných základoch i spoločnej činnosti ľudí na planéte, kontinente, v regióne so zreteľom na prípravu ku kataklizmám a nešťastiam s veľkým rozsahom, vedie vo výsledku k záhube veľkej časti týchto ľudí. A preživší umierajú na nevyliečiteľné choroby, epidémie, sebazničením vo vojnách a rozbrojoch v boji za zdroje zabezpečenia. Nešťastie sa spravidla objavuje náhle, vyvolávajúc chaos a paniku. Iba včasná príprava a jednota národov sveta pred hroziacim prírodným nebezpečenstvom dáva človeku väčšie šance na prežitie a spoločné prekonanie ťažkostí v období spojenom s globálnou zmenou klímy planéty“ (Citát zo Správy).   

  
Hodnocení: 5 / 5 z 13
Zatím žádné komentáře...


ZPRÁVY


VIDEO