Záplavy v Paraguayi, březen 2019

Záplavy v Paraguayi, březen 2019

15. března 2019 zasáhly území Paraguaye vydatné deště, které způsobily rozsáhlé záplavy. Živelná pohroma zasáhla životy tisíců lidí. Nejvíce postiženými jsou departmenty Presidente Hayes a Guairá. V některých oblastech napadlo 250 mm srážek.

Podle informací agentury pro řešení mimořádných situací v zemi byla 3800 rodinám poskytnuta pomoc, a 2400 rodin stále pomoc potřebuje.

Některé z osad, v souvislosti s vylitím řek ze svých břehů, byly odříznuty od okolního světa. S ohledem na pokračující vydatné deště je možné další zvýšení hladiny vody v řekách.

Kataklyzmata. Svět na hraně. Přežít můžeme pouze společně

Kataklyzmata. Globální změna klimatu na Zemi. Mnohačetná zemětřesení. Půdní rozkoly. Zesílení dešťů, rostoucí sucho. Tání ledovců. Zesílené emise neutrina.

Proč v období globálních katastrof lidé do někoho vkládají své naděje ve věcech spásy? A proč je důležité, aby každý člověk přestal mlčet, ale konal už nyní? Lidé ve skutečnosti mohou změnit mnohé! Zjisti jak!

Toto a mnoho dalšího v pořadu KLIMA. BUDOUCNOST JE TEĎ“.

  
Hodnocení: 5 / 5 z 8
Zatím žádné komentáře...


ZPRÁVY


VIDEO