Záplavy v Afrike, apríl 2020

Záplavy v Afrike, apríl 2020

Záplavy sú jednými z najnebezpečnejších živelných pohrôm, ktoré sa v podmienkach globálnej zmeny klímy stali dosť rozšíreným javom. Voda, ktorá je hlavným prírodným zdrojom na Zemi, prináša v dôsledku pôsobenia živlov smrteľné nebezpečenstvo, splachuje na svojej dráhe obývané sídla, vedie k záhube ľudí a nenapraviteľným ekologickým škodám. Pritom sa úplne paralyzuje hospodárska činnosť, dočasne sa mení životný systém ľudí. Globálnosť toho, čo sa deje, prekonáva všetky očakávané výpočty a prognózy.

Dnes pozorujeme záplavy na celom Africkom kontinente. Často je rozsah následkov jednoducho nepredvídateľný, tragický a nenapraviteľný. V mnohých oblastiach sa situácia zhoršuje inváziou sarančí, ničiacich osevy.   

Angola

18. apríla silné lejaky vyvolali mohutné záplavy v západných oblastiach Angoly. Žiaľ, sú aj mŕtvi a nezvestní. Rieka Cambambe sa po preplnení vyliala a zatopila municipalitu Talatona v provincii Luanda. 113 rodín bolo evakuovaných.

20. apríla sa so záplavami stretli obyvatelia provincie Južná Cuanza. Asi 90 ľudí bolo evakuovaných do bezpečnejších oblastí. Živel zničil 14 domov.

Burundi a Rwanda

20. apríla bolo viac ako 27 000 obyvateľov provincií Bujumbura Rural a Bujumbura Mairie v Burundi postihnutých silnými záplavami, spôsobenými lejakmi. Zvlášť vážna situácia vznikla v sídle Gatumba, nachádzajúcom sa pri rieke Rusizi. Po prívalovom daždi sa rieka vyliala a spôsobila škody asi 6 000 domom.

Záplavy v Afrike, apríl 2020
Záplavy v Afrike, apríl 2020
Záplavy v Afrike, apríl 2020
Záplavy v Afrike, apríl 2020
Záplavy v Afrike, apríl 2020
Záplavy v Afrike, apríl 2020
Záplavy v Afrike, apríl 2020
Záplavy v Afrike, apríl 2020
Záplavy v Afrike, apríl 2020
Záplavy v Afrike, apríl 2020
Záplavy v Afrike, apríl 2020
Záplavy v Afrike, apríl 2020
Záplavy v Afrike, apríl 2020

Záplavami a zosuvmi, vyvolanými výdatnými zrážkami, boli postihnutí aj ľudia žijúci v susednej Rwande. Bohužiaľ, aj s úmrtiami..

Džibuti

V noci z 20. na 21. apríla vyvolali prívalové dažde  nečakané záplavy v Džibuti, krajine, rozkladajúcej sa vo východnej Afrike. V hlavnom meste krajiny a jeho prímestiach bolo živlom postihnutých približne 110 000 ľudí, zničených bolo 18 000 domov. Len za niekoľko hodín spadlo v meste do 80 mm zrážok (pri priemere iba 14 mm). Na niektorých miestach bolo zaznamenaných do 110 mm zrážok.

Somálsko

Od 20. apríla boli záplavami spôsobenými silnými dažďami postihnutí obyvatelia mnohých oblastí Somálska. Aj tu došlo k úmrtiam.

Medzi 20. a 22. aprílom záplavy silne postihli viac ako 81 000 ľudí okolia Baydhabo, hlavného mesta juhozápadného regiónu Bay. V meste Qardho v severovýchodnom regióne Bari celodenné dažde vyvolali chaos a spôsobili vážne škody. Prúdy vody zdemolovali mnohé domy a spláchli zaparkované automobily. 

Záplavy v Afrike, apríl 2020
Záplavy v Afrike, apríl 2020
Záplavy v Afrike, apríl 2020
Záplavy v Afrike, apríl 2020
Záplavy v Afrike, apríl 2020
Záplavy v Afrike, apríl 2020

Čad

21. apríla narazili na záplavy aj obyvatelia republiky Čad. Najvážnejšie boli postihnutí ľudia v jednom z táborov pre utečencov v departmente Grande Sido. Živel zničil okolo 430 domov. Bez strechy nad hlavou zostalo viac ako 26 000 ľudí. Rozmiestnili ich v domoch toho istého tábora, ktoré odolali.  

Etiópia

24. apríla sa silné lejaky osopili na susednú Etiópiu a vyvolali ničivé záplavy. Bohužiaľ, došlo k úmrtiam i zraneniam. Bohaté zrážky spôsobili náhlu povodeň na riekach Shebelle, Dachata a Neri. Prúdy vody sa vyvalili na ulice sídiel pri ich brehoch. Mnohí ľudia prišli o strechu nad hlavou – živel zdemoloval obytné domy a spôsobil škody mestskej infraštruktúre. 

Tanzánia

Na Tanzániu sa 25. apríla oborili prívalové dažde, ktoré vyvolali náhle záplavy i zosuvy v severných častiach krajiny. Žiaľ, sú aj mŕtvi. Potopa, ktorá vznikla v meste Aruša, strhla viac ako 50 obytných domov.

V oblastiach Aruša a Kilimandžáro na severe Tanzánie zostali izolované stovky ľudí po zatopení ciest. V dôsledku dažďov, trvajúcich celý mesiac, bolo zaplavených a poškodených asi 3 500 domov a povodňami bolo vymytých 6 600 ha poľnohospodárskych plôch. V okolí mesta Moshi zostalo viac ako 2 700 rodín bez obydlia. V oblastiach Aruša a Kilimandžáro boli obyvatelia okrem záplav postihnutí aj zosuvmi.

Záplavy v Afrike, apríl 2020
Záplavy v Afrike, apríl 2020
Záplavy v Afrike, apríl 2020
Záplavy v Afrike, apríl 2020
Záplavy v Afrike, apríl 2020
Záplavy v Afrike, apríl 2020

Keňa

V dôsledku prívalových dažďov, neprestávajúcich od marca 2020 v západných a východných oblastiach Kene, došlo k záplavám. Bohužiaľ došlo k úmrtiam i zraneniam.

Ľudia, ktorí sa ocitli v ťažkostiach, boli donútení opustiť svoje domovy. Celkovo boli záplavami postihnutí obyvatelia 29 okresov krajiny. Približne 30 000 obyvateľov bolo evakuovaných a našli útočisko v dočasných miestach ubytovania.

V oblasti Viktóriinho jazera bolo viac ako 1 000 rodín premiestnených na bezpečnejšie miesta. Na západe a juhovýchode Kene sa vyliali rieky a spôsobili škody poľnohospodárskym plochám.

Záplavy v Afrike, apríl 2020
Záplavy v Afrike, apríl 2020
Záplavy v Afrike, apríl 2020
Záplavy v Afrike, apríl 2020
Záplavy v Afrike, apríl 2020
Záplavy v Afrike, apríl 2020
Záplavy v Afrike, apríl 2020
Záplavy v Afrike, apríl 2020
Záplavy v Afrike, apríl 2020
Záplavy v Afrike, apríl 2020
Záplavy v Afrike, apríl 2020
Záplavy v Afrike, apríl 2020
Záplavy v Afrike, apríl 2020
Záplavy v Afrike, apríl 2020

Čo robiť pri záplavách si môžete prečítať v INŠTRUKCII.   

Východiská v boji so živlami

Človek, ktorý sa ocitol osamelý voči živlu, je pred ním bezradný. Bohužiaľ, živly odvrátiť nemôžeme. To však vôbec neznamená, že ľudstvo je odsúdené na záhubu v podmienkach globálnych katakliziem.

Jediné východisko je v zjednotení celej civilizácie na základe ľudskosti! Keď postavíme vedu do služby celej spoločnosti Zeme, môžeme predpovedať prichádzajúce udalosti a nájsť najbezpečnejšie regióny planéty. A pripravenosť pomôcť blížnemu plus uvedomenie si hodnoty ľudského života pomôžu v tejto zložitej klimatickej situácii prežiť všetkým. 

Záchrana celého ľudstva je v rukách každého človeka!

Zatím žádné komentáře...


ZPRÁVY


VIDEO