Novoročné blahoželanie od tímu ALLATRA GEOCENTER 2021

Novoročné blahoželanie od tímu ALLATRA GEOCENTER 2021

Tak teda nastúpila dlho očakávaná epocha Vodnára, s ktorou sa spájajú nádeje a túžby obyvateľov planéty. A spoločne so zmenou epoch prišiel čas globálnej voľby civilizácie. Ľudstvom už bol založený základ Tvorivej spoločnosti – prekrásneho sveta, kde každý môže žiť dôstojne a šťastne.

Nech sa nasledujúci rok stane Rokom Zjednotenia a Tvorenia! Želáme dobro a mier, radosť i duševné teplo, Lásku i jednotu v rodinách, v krajinách i v každom kútiku planéty – nášho spoločného Domova!

V tomto roku naplnenom rôznymi udalosťami došlo k unikátnej historickej udalosti globálneho rozsahu. 20. decembra sa uskutočnila konferencia „Tvorivá spoločnosť. Spoločne môžeme!“, ktorá spojila milióny ľudí z rôznych kútov planéty v spoločnom cieli vybudovania Tvorivej spoločnosti. V globálnom online rozhovore ľudia rôznych národností, vierovyznaní i profesií diskutovali, ako sa môžeme všetci spoločne zjednotiť a vybudovať šťastnú, dôstojnú a komfortnú budúcnosť , v ktorej je hlavnou hodnotou život každého Človeka.

Dnes je veľmi dôležité synchronizovať naše činy, aby sa každý človek na planéte dozvedel o tejto zjednocujúcej myšlienke. Zmeny sa začínajú od nás a od tých informácií, o ktoré sa delíme navzájom.

Ak každý človek rozpovie o idei Tvorivej spoločnosti piatim ľuďom a tí zároveň ešte piatim, a ďalší piati ešte piatim, tak takto už za 14 dní všetkých 8 miliárd obyvateľov Zeme bude vedieť o tomto celosvetovom projekte a taktiež sa k nemu pridajú.

Vyjadrujeme hlbokú vďačnosť Vám, priatelia, za vašu pozornosť problému klimatických zmien na planéte, za to, že sa delíte o skúsenosti so spoluprácou a podporou, aj o osobné pozorovania, vďaka ktorým sa ľudia dozvedajú aktuálne informácie, odrážajúce realitu globálnej zmeny klímy. Len spoločne môžeme vybudovať Tvorivú spoločnosť, v ktorej sa bude chrániť hlavná hodnota – život každého Človeka na Zemi!

Šťastný Nový rok, priatelia!

Komentáře (1)

Ivan
Ivan #

Aj ja chcem tvorcom materiálov na tejto stránke, všetkým tým, ktorí vyhľadávajú informácie, triedia ich, píšu články a poukazujú na východiská, ako aj tímu prekladateľov a tým, ktorí vkladajú články na stránky, či aktualizujú odkazy v nich poďakovať za celoročnú usilovnú prácu a zároveň popriať všetko dobré v Novom roku.
V roku, ktorý by sa mal zapamätať ako rok intenzívneho budovania Tvorivej spoločnosti. V roku, v ktorom si dokáže veľké množstvo ľudí uvedomiť skutočné hodnoty i poslanie človeka i ľudstva. V roku, kedy pochopíme, že máme už len jedno jediné východisko, ak chceme ako civilizácia prežiť najbližšie desaťročie – zjednotiť sa za každú cenu bez ohľadu na akékoľvek rozdiely. V roku, kedy si uvedomíme, že každý jeden prvok, ktorý nás rozdeľuje, pracuje na našej záhube a že pre náš život pracuje iba hľadanie spoločných styčných bodov, ktoré nám umožnia spojiť sa.
Zároveň želám každému jednému obyvateľovi našej zemegule, malilinkého bodu v nekonečnom priestore našej Galaxie, či nebodaj celého vesmíru, kiežby pochopenie dôležitosti bezpodmienečného zjednotenia na základe vyšších ľudských hodnôt k nemu prišlo už v tomto roku, nech to zbytočne netrvá dlhšie, aby sme spoločne s dôstojnosťou prešli obdobím neuveriteľne tvrdých skúšok, ktoré už prešľapujú na našom priedomí.
Šťastný Tvorivý Nový rok všetkým!ZPRÁVY


VIDEO