Informačně-analytický portál
    

Novinky o sopkách Šiveluč a Nevado del Huila, 29.-31. januára 2019

Novinky o sopkách Šiveluč a Nevado del Huila, 29.-31. januára 2019

29. januára v Kolumbii došlo v oblasti činnej sopky Nevado del Huila (5365 m) k sérii silných podzemných otrasov o 16:07 miestneho času. Potom bola zaznamenaná séria otrasov so silou od 3,4 do 4,1. Všetky boli registrované blízko povrchu. Skôr, 26. januára, už v tejto oblasti došlo k sérii otrasov s magnitúdou do 5,4.

31. januára došlo k neveľkej erupcii na vrchole sopky Nevados de Chillán.

V ten istý deň, v inej časti sveta – na Kamčatke, sopka Šiveluč (3283 m) dvakrát vyvrhla stĺp popola do výšky 450 m. Velikánovi pridelili „oranžový“ (varovný) kód leteckého nebezpečenstva.

Podľa dát Kamčatskej skupiny reagovania na sopečné erupcie (KVERT) sa pás popola pohyboval od sopky smerom na západ. Na trase šírenia pásu popola sa nevyskytovali obývané sídla. 

 

Sopečný popol

Sopečný popol vôbec nie je popol v obvyklom chápaní, ktorý vzniká napríklad v dôsledku horenia dreva

Popol (popolček) môže slúžiť ako hnojivo a ľahko sa splachuje vodou, nespôsobuje človeku škody.

Sopečný (vulkanický) popol – to je na najmenšie kúsočky rozdrobená kamenná hornina. Pri kontakte s vodou tuhne a „stmelí sa“. Ak zväčšíme čiastočky sopečného popola pod mikroskopom, vypadá ako drobnučké čriepky skla so zaostrenými krajmi, podobajúcimi sa špičky. Je taký ľahký, že ja ľahko unášateľný vetrom a schopný je premiestňovať sa za pomoci vzdušných prúdov na tisíce kilometrov.

Známe sú prípady, kedy aj sopečný popol slúžil ako hnojivo. Konkrétne je dobrý pre pestovanie viniča. 

„Skrze mnohostranné poznanie sveta v jeho rozličných aspektoch – od mikro života po makro existenciu kozmických systémov, v poznaní seba ako biologickej i duchovnej štruktúry a rovnako tak podstaty vecí, ktoré ťa obklopujú. Pravdaže, poznať všetko nie je možné, ale snažiť sa o to treba. Človek musí neustále rásť vo svojom poznaní, intelektuálne sa rozvíjať. Lebo najcennejšia cesta – to je poznanie Boha cez rozum, kedy skutočné poznanie, prekonávajúc živočíšny princíp, otvára bránu podvedomia pomocou kľúča Lásky. To je večná, neotrasiteľná pravda, ktorá vždy existovala v dobách všetkých vysoko rozvinutých ľudských civilizácií, kedykoľvek existujúcich na Zemi.“ Pokračovanie čítajte v knihe Anastasie Novych „Sensei. Odveký Šambaly“. 

  
Hodnocení: 5 / 5 z 11
Zatím žádné komentáře...


ZPRÁVY


VIDEO