Ničivé zemetrasenie v Grécku, júl 2019

Ničivé zemetrasenie v Grécku, júl 2019

19. júla 2019 o 11:13 (UTC) došlo v Západnej Atike (Grécko) k sérii štyroch silných zemetrasení s magnitúdou od 4,85. Magnitúda troch najsilnejších podzemných otrasov bola v rozpätí od 5,1 do 5,5. Epicentrum sa nachádzalo iba 3 km od mesta Magoula a 23 km od Atén..

Zemetrasenie sa stalo najsilnejším od roku 1999, kedy Grécko otriasol podzemný impulz s magnitúdou 5,9.

Po hodine, o 12:11 (UTC) Atiku otriaslo ešte päť podzemných otrasov s magnitúdou od 4,2 do 5,04. O 16:57 boli zaregistrované ešte dve seizmické udalosti, ktorých magnitúda bola 3,5 a 4,1. 

V mnohých oblastiach štátu vznikli poruchy v zásobovaní elektrinou a tiež s mobilným spojením. Poškodených bolo 15 budov.

Dôležitosť zjednotenia

Klíma sa mení veľmi rýchlo, čoho dôkazom sú mnohopočetné kataklizmy, ktoré prebiehajú vo všetkých „sférach“ života planéty. V týchto rýchlo sa meniacich podmienkach sa stáva neobyčajne dôležitým zjednotenie ľudí na duchovno-mravných osnovách.

Zjednocovanie celej svetovej komunity už prebieha. V máji 2019 prebehla prvá medzinárodná konferencia „SPOLOČNOSŤ. POSLEDNÁ ŠANCA“, ktorú iniciovali sami ľudia. Ľuda sa zhromaždili v nespočetných konferenčných sálach na rôznych miestach planéty a súčasne sa vzájomne spojili cez internet, aby otvorene a čestne prediskutovali dôležité a reálne dozreté otázky spoločnosti. 

Na tomto mohutnom podujatí ľudia z rôznych krajín sveta navrhli všetkým spolu zorganizovať o rok, v druhú májovú sobotu, ešte mohutnejšiu medzinárodnú on-line konferenciu „SPOLOČNOSŤ. POSLEDNÁ ŠANCA 2020“ #allatraunites, kde by sa zišiel celý svet a pozvať zástupcov a lídrov všetkých krajín, aby všetci spoločne zvolili nový kurz rozvoja ľudstva a tiež prediskutovali najdôležitejšie otázky, ktoré sú s tým spojené. Teraz každý môže urobiť naozaj mnohé!

Budúcnosť závisí od osobnej voľby každého!

  
Hodnocení: 5 / 5 z 19
Zatím žádné komentáře...


ZPRÁVY


VIDEO