Informačně-analytický portál
    

Víchrice a cyklóny vo svete, január 2022

Víchrice a cyklóny vo svete, január 2022

V dôsledku globálnych klimatických zmien sa na planéte badateľne zvýšila frekvencia ničivých katakliziem. Kvôli živlom ľudia často zostávajú bez existenčných prostriedkov a niekedy riskujú aj s tým najcennejším – životom.

Búrka a ľadovec v Brazílii

Silná búrka, sprevádzaná ľadovcom, zasiahla obyvateľov štátu Rio Grande do Sul. Silný vietor povyvracal stromy a poškodil okolo 150 rodinných domov. Poškodené boli aj línie elektrického vedenia.

Tropická búrka „Ana“ v Afrike

17. januára začal svoj postup na krajiny juhovýchodnej Afriky prvý pomenovaný tropický cyklón v roku 2022 v západnej časti Indického oceánu „Ana“ a zapríčinil záplavy i zosuvy, ktoré pripravili o život spolu 88 ľudí. O strechu prišlo približne 65 000 ľudí.

Prvý bol zasiahnutý Madagaskar. Nanešťastie si život vzal viac ako 40 ľudských obetí. Ničivými následkami cyklónu bolo postihnutých viac ako 110 000 obyvateľov štátu. Zničených bolo vyše 10 000 domov, kvôli čomu muselo byť urýchlene evakuovaných viac ako 71 000 ľudí.

18. januára zasiahol cyklón Mozambik, kde poškodil vyše 9 000 domov a infraštruktúru v mnohých sídlach. Mnohé rieky sa vyliali a spôsobili silné záplavy.

Víchrice a cyklóny vo svete, január 2022
Víchrice a cyklóny vo svete, január 2022
Víchrice a cyklóny vo svete, január 2022
Víchrice a cyklóny vo svete, január 2022
Víchrice a cyklóny vo svete, január 2022
Víchrice a cyklóny vo svete, január 2022
Víchrice a cyklóny vo svete, január 2022

 

25. januára sa cyklón priblížil k Malawi, kde takisto zahynuli desiatky ľudí a stovky boli zranené. Záplavy vyvolané cyklónom postihli asi 217 000 obyvateľov. Počas vyčíňania živlov zostala takmer celá krajina bez elektriny.

Veľmi silný vietor v USA

Víchrice a cyklóny vo svete, január 2022
Víchrice a cyklóny vo svete, január 2022
Víchrice a cyklóny vo svete, január 2022

Koncom januára spôsobil škody obyvateľom viacerých oblastí Kalifornie silný vietor. Živel vyvaľoval stromy a poškodzoval línie elektrického vedenia, kvôli čomu zostali mnohí obyvatelia bez dodávok elektrického prúdu.

Búrka v Nórsku

13. januára zasiahla západnú časť Nórska silná búrka „Gyda“. Cyklón priniesol silné prívalové dažde, ktoré spôsobili náhle záplavy a ničivé zosuvy. Evakuovať bolo potrebné niekoľko desiatok ľudí. Z dôvodu zosuvov boli uzavreté niektoré cesty.

Búrka „Nadia“ v Európe

Búrka, ktorá v Nemecku dostala názov „Nadia“ a v iných štátoch je známa pod menom „Malik“, sa prehnala viacerými európskymi krajinami. Bohužiaľ, búrka zapríčinila smrť desiatok ľudí.

Víchrice a cyklóny vo svete, január 2022
Víchrice a cyklóny vo svete, január 2022
Víchrice a cyklóny vo svete, január 2022
Víchrice a cyklóny vo svete, január 2022
Víchrice a cyklóny vo svete, január 2022
Víchrice a cyklóny vo svete, január 2022
Víchrice a cyklóny vo svete, január 2022
Víchrice a cyklóny vo svete, január 2022
Víchrice a cyklóny vo svete, január 2022
Víchrice a cyklóny vo svete, január 2022
Víchrice a cyklóny vo svete, január 2022

Prvými postihnutými boli obyvatelia Veľkej Británie. 29. januára zasiahol krajinu silný vietor s rýchlosťou do 44 m/s. Stovky tisíc rodín zostali bez elektriny. Mnohé domy boli poškodené a zničené.

Nasledujúci deň silná búrka vyvolala búrkové prílivy na pobreží SevernéhoBaltského mora. V Poľsku pri vrcholení živlu zostalo bez elektrickej energie vyše 200 000 ľudí. V Česku uragánový vietor poškodil budovy a zapríčinil ľudské obete. Ničivé následky búrky zasiahli aj Dánsko. Z dôvodu prívalového dažďa, ktorý zapríčinil náhle záplavy, bola narušená cestná i železničná doprava.

Vážna situácia vznikla v Nemecku. Hladina vody v riek Labe (nem. - Elbe) stúpla o 5,2m. Po rozvodnení sa, zaliala ulice Hamburgu a jeho predmestia. Živel povyvaľoval stromy a takisto narušil cestnú i železničnú dopravu. V niektorých mestách zostali obyvatelia počas vyčíňania živlov bez elektriny.

Zasiahnuté boli aj južné oblasti Švédska, kde takisto tisícky rodín zostali bez elektriny. Kvôli nečasu bol uzavretý Öresundský most medzi Dánskom a Švédskom. Silný vietor poškodil aj niekoľko budov.

Vo Fínsku búrku sprevádzalo silné sneženie. Mocný vietor vytrhával stromy s koreňmi a ničil stavby. V Nórsku búrka poškodila mnohé budovy i automobily.

To, čo zastaví kataklizmy

V dôsledku živelných pohrôm sa denne zvyšuje počet klimatických utečencov, mnohé teritória sa stávajú nebezpečnými pre život ľudí. Klíma ovplyvňuje aj tých, ktorí sa zatiaľ neocitli v epicentre zúriacich živlov. Všetky štáty sveta sa neúspešne pokúšajú zvládnuť krízy, ale tie iba narastajú.

V spotrebiteľskej spoločnosti nemáme šancu prežiť. Iba Tvorivý formát spoločnosti dáva možnosť ľudstvu vydržať obdobie globálnych klimatických zmien. Veď keď prijmeme ľudský život za najvyššiu hodnotu, dokážeme zamerať celý vedecký potenciál našej civilizácie na riešenie klimatických problémov. A teda aj zastaviť živelné katastrofy, aby viac žiadny človek nezahynul z dôvodu takého či onakého prírodného nešťastia.

Tvorivá spoločnosť je jedinou šancou našej civilizácie nie iba predĺžiť svoju existenciu, ale aj vyjsť na novú úroveň evolučného rozvoja.

Zatím žádné komentáře...


ZPRÁVY


VIDEO