Sucho v Taliansku, január 2020

Sucho v Taliansku, január 2020

Pred dvomi mesiacmi obyvatelia Benátok (Taliansko) prežívali následky silných záplav a teraz sa stretli s bezprecedentným suchom.

Hladina vody klesla 45 cm pod úroveň hladiny mora, čo skomplikovalo pohyb lodí. A hoci nízke prílivy nie sú anomálnym úkazom, dochádza k nim veľmi zriedkavo.

Sucho v Taliansku, január 2020
Sucho v Taliansku, január 2020
Sucho v Taliansku, január 2020
Sucho v Taliansku, január 2020
Sucho v Taliansku, január 2020
Sucho v Taliansku, január 2020
Sucho v Taliansku, január 2020
Sucho v Taliansku, január 2020
Sucho v Taliansku, január 2020
Sucho v Taliansku, január 2020
Sucho v Taliansku, január 2020
Sucho v Taliansku, január 2020
Sucho v Taliansku, január 2020

Zmeny klímy vo svete

Dnes nie je nutné venovať sa klimatológii, aby bolo vidieť, že klíma sa mení. S kataklizmami a poveternostnými anomáliami sa stretávajú obyvatelia všetkých kontinentov. So všetkými modernými technológiami nie sme schopní zastaviť globálnu zmenu klímy.

Avšak po zjednotení môžeme spoločne prekonať ťažké obdobie klimatických premien. Ak zmeníme formát spoločnosti zo spotrebiteľského na tvorivý, pri ktorom hranice každého štátu budú otvorené pre klimatických utečencov a každý obyvateľ bude pripravený podať priateľskú i pomocnú ruku, ako ľudstvo dokážeme prežiť.

„Najvyššia hodnota v tomto svete je ľudský život. Život každého človeka je potrebné chrániť ako svoj vlastný. Aj keď je život človeka rýchlo plynúci a pominuteľný, dáva každému šancu znásobiť svoju hlavnú hodnotu - vnútorné duchovné bohatstvo, to jediné, čo otvára cestu Osobnosti ku skutočnej duchovnej nesmrteľnosti. Hlavnú hodnotu svojho života zveľaďuj každý deň, pretože človek je náhle smrteľný. Usiluj sa o dokonalosť, zosúlaď osobnú voľbu a činnosť s hlavným zmyslom svojej existencie – duchovno-mravnou premenou seba, slúžením vyšším všeľudským duchovným hodnotám.“ (Prvá osnova ALLATRA). 

  
Hodnocení: 5 / 5 z 16

Komentáře (1)

Ivan
Ivan #

Takmer presne pred dvomi mesiacmi bolo možné v gondole sa prevážať po námestí sv. Marka, ako vidno z článku, na ktorý je odkaz vyššie. Dnes to zas nie je možné ani po niektorých kanáloch.
Takéto prudké výkyvy počasia v krátkej dobe - záplavy/sucho, horúčava/zima atď. nemôžu byť spôsobené antropogénnym faktorom, je čas, aby sa vedci začali otvorene zaoberať skutočnými príčinami klimatických zmien. Podľa ešte stále propagovaného oficiálneho stanoviska sa planéta otepľuje - tak ako je možné, že v subtrópoch padá sneh?
Čomu vedci veria? A ak neveria, prečo nič nehovoria? Uvedomujú si vôbec, akú zodpovednosť nesú na svojich pleciach v prípade zamlčiavania skutočných príčin? Že následkom, mnohokrát zhoršeným účelovou neinformovanosťou, sa nevyhnú ani oni a ani ich blízki? Pýtam sa tých vedcov, ktorí čítajú tieto články a ak takých niet, možno niekto z čitateľov pozná nejakého odborníka, ktorý by sa mohol začať otvorene vyjadrovať na túto tému a ktorý by mohol začať napomáhať tomu, aby sa povedomie o rozsahu prichádzajúcich zmien a o nevyhnutnosti celospoločenskej spolupráce intenzívnejšie šírilo medzi ľuďmi. Ide tu o záchranu životov obrovského množstva ľudí!
Žiadne elektrické autá ani emisné kvóty nie sú spôsobilé zastaviť proces zmeny klímy, zapríčinený „kozmickými faktormi“. Treba sa začať venovať riešeniu podstaty a nie nepodstatných hlúpostí. Je to ako keď sa dolu svahom rúti obrovská lavína a celá pozornosť všetkých ľudí dolu v meste sa zameriava na zlé zaparkovanie auta nejakým návštevníkom, lebo jedným kolesom vyšiel na trávnik. Keď pod nátlakom preparkuje (alebo mu za to neskutočne neekologické správanie "sekneme" obrovskú pokutu, či zoberieme vodičák) - vari si to lavína rozmyslí a vráti sa späť? Tomuto majú ľudia veriť?!
Halóóó - blížia sa extrémne rozsiahle a mimoriadne tvrdé klimatické zmeny a blížia sa obrovskou rýchlosťou. Je najvyšší čas zobudiť sa zo sna o bezpečnosti "modernej civilizácie" - tá totiž (celkom nemoderne) nemá ani len potuchy čo sa stane, kedy a kde sa to stane, koľkokrát sa to stane, aký rozsah to bude mať a čo vôbec robiť, aby sa to dalo prežiť.ZPRÁVY


VIDEO