Klimatológovia: taká horúčava nebola na Zemi 12 000 rokov

Klimatológovia: taká horúčava nebola na Zemi 12 000 rokov

Americkí vedci prišli k záveru, že teplota, ktorá sa ustálila na našej planéte je najvyššia za posledných 12 000 rokov.

Výskum bol publikovaný v časopise Nature.

Príčiny zmeny klímy – prirodzená astronomická cyklickosť

Globálna priemerná ročná teplota sa zvyšovala počas posledných 12 000 rokov.

Korekcia sezónneho posunu pri rekonštrukciách klímy 

 

Aby došli k tomuto záveru, museli vedci z Rutgers University v New Jersey vyriešiť „teplotný hlavolam holocénu“ – prv sa predpokladalo, že od okamihu skončenia poslednej doby ľadovej teplota 12 000 rokov stúpala, avšak vrchol otepľovania bol dosiahnutý pred 6 000 rokmi. Tieto dáta boli získané pri výskume ulít z morského dna.

„Zápis“ v perleti

Paleoklimatológovia vysvetlili, že perleť súčasných i vykopaných ulít obsahuje „zápis“ o tom, aká bola teplota oceánu

 

Ako ukázal nový výskum, pri analýze údajov došlo k omylu – do úvahy sa bralo horúce leto, ktorého stopy uchovali ulity, ale vynechávali sa rovnako studené zimy, preto vychádzali priemerné ročné teploty klamne vysoké. V skutočnosti priemerné teploty ustavične stúpali.

Výskumníci skúmali len údaje oceánskych teplôt, avšak tento ukazovateľ je najspoľahlivejší, keďže práve teplota oceánu vykazuje rozhodujúci vplyv na klímu Zeme. A vôbec nie obsah CO2 v atmosfére.

CO2

Práve Oceán v dôsledku ohrevu uvoľňuje CO2 zo svojich hlbín do atmosféry. A ohrev samotného oceánu je spojený v prvom rade so zmenou obežnej dráhy Zeme – tzv. Milankovičovými cyklami, kombináciou precesie a uhlu sklonu zemskej osi k ekliptike. Analýza ľadových vrtných jadier v Antarktíde, získaných na stanici „Vostok“, ukázala, že za 800 000 rokov sa obsah oxidu uhličitého a metánu menil synchrónne a cyklicky, pričom rovnakú cyklickosť prejavovala aj teplota. Približne raz za 100 000 rokov dochádza k zvýšeniu teploty a ľadovce sa topia. Pričom pred 125 000 rokmi bola teplota na planéte dokonca vyššia ako teraz. Vtedy populácia na Zemi nebola taká mnohopočetná a priemyselne rozvinutá, preto sotva mohla akokoľvek vplývať na emisie CO2.    

Horná krivka – kolísanie teploty. Dolná krivka – obsah oxidu uhličitého (CO2) v milióntinách (ppm, parts per million) za 800 000 rokov podľa údajov ľadového vrtného jadra z kupoly „C“ (fialové, modré, čierne a červené bodky), zo stanice „Vostok“ (zelené bodky) a z Taylorovej kupoly (hnedé bodky). Horizontálnymi prerušovanými čiarami je naznačená priemerná hodnota hladiny teploty alebo obsahu CO2 pre určité obdobie. Časová stupnica – v stovkách tisíc rokov dozadu (kyr BP, kiloyears before present). Rôzne farby sú použité kvôli označeniu údajov, publikovaných v iných článkoch, získaných z rôznych miest, alebo získaných na jednom mieste, ale rôznymi metódami
 

Tvorivý vektor rozvoja ľudstva

Taká rýchla zmena teploty, ako dnes, prebiehala poslednýkrát pred 12 000 rokmi. Je to spôsobené cyklickosťou kozmických procesov a veľmi nebezpečné pre ľudstvo, keďže tento cyklus sa prejavuje na procesoch v hlbinách Zeme. Toto zapríčinilo nárast počtu a sily prírodných katakliziem, ktoré pozorujeme na celom svete.

Prežiť toto obdobie možno! Ale musí sa to robiť iba spoločne! Naša civilizácia sa ešte nestretla s globálnymi katastrofami takéhoto rozsahu. Bohužiaľ, odmietanie moderných technológií a šetrenie energetických zdrojov neriešia problém. Ľudstvo musí úplne prehodnotiť vektor svojho rozvoja. Rozhodnúť sa, v akom svete chceme my – Ľudia, žiť. Akú budúcnosť budujeme svojim deťom a bude vôbec táto budúcnosť?

Našťastie, veľa ľudí na planéte nie je ľahostajných a aktívne budujú Tvorivú spoločnosť už dnes.