Informačně-analytický portál
    

Yellowstone: správy sopečného observatória za november a december roku 2018

Yellowstone: správy sopečného observatória za november a december roku 2018

Správa observatória pre sledovanie kaldery Yellowstone, november 2018

4. decembra bol na stránke Geologickej služby USA zverejnené hlásenie sopečného observatória Yellowstonu za november 2018, počas ktorého v Yellowstonskom parku došlo k 126 zemetraseniam. Okrem sopečnej aktivity pokračuje aktivita gejzíru Parník (Steamboat), ktorý v priebehu novembra 2018 chrlil 4 krát – 7., 15., 21. a 28. Od začiatku roku Steamboat chrlil už 29 krát. Špecialisti observatória pokračujú v pozorovaní s pomocou dodatočného vybavenia.

Krátka informácia

Supervulkán Yellowstone sa nachádza na severozápade štátu Wyoming, USA. Formuje sa a leží v zemskej preliačine, ktorá sa nazýva kaldera. Nemá obvyklú kužeľovitú, ale rovinnú formu.

Ako sa hovorí v Správe „O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. Efektívne cesty riešenia daných problémov“:

„Počnúc rokom 2002 začali vedci v národnom parku Yellowstone pozorovať nasledovné úkazy: vznik nových gejzírov, deformácie zemského povrchu, zvýšenie teploty pôdy do bodu vrenia, objavenie sa nových trhlín a puklín, cez ktoré dochádza k emisii sopečných plynov, obsiahnutých v magme a mnohé iné nebezpečné príznaky prebudenia supervulkánu. Znepokojuje to, že dané ukazovatele násobne prevyšujú ukazovatele predchádzajúcich rokov. Toto všetko svedčí o tom, že sa magma Yellowstonského supervulkánu s niekoľkonásobne zvýšenou rýchlosťou začína blížiť k povrchu. V apríli 2014 bol vedeckou skupinou Medzinárodného spoločenského hnutia „ALLATRA“ zaznamenaný nielen skokovitý nárast emisie neutrín v tejto oblasti, ale aj zvýšenie napätia septónového poľa. Súdiac podľa grafu správania sa neutrín a nárastu napätia septónového poľa v apríli 2014, Yellowstonský supervulkán sa nachádzal na hrane erupcie. Ale ešte viac znepokojuje to, že po relatívnej stabilizácii ukazovatele tempa aktivity opäť začínajú rásť, čiže sopečné procesy v danej chvíli intenzívne naberajú silu.“

Seizmická aktivita

V priebehu novembra 2018 seizmografy University of Utah zaregistrovali v Yellowstonskom parku 126 zemetrasení. K najsilnejšiemu, s magnitúdou 2,4, došlo 4. novembra o 10:11 MST 24 km na sever od mesta West Yellowstone.  

V novembri boli v Yellowstone zaregistrované 2 veľké roje zemetrasení. Vyššie uvedený podzemný otras patrí do série 57 udalostí.

Druhá séria s 22 zemetraseniami prebehla v období od 21. do 24. novembra. Najsilnejší otras 23. novembra o 9:25 MST mal magnitúdu 2,3 a epicentrum sa nachádzalo 26 km na juhozápad od geotermálnych prameňov (Mammoth Hot Springs).    

Seizmická aktivita Yellowstonu zostáva na úrovni pozadia, ale série tvoria 50% z celkového počtu otrasov.

Deformácie povrchu

Deformácie povrchu, ktoré sú registrované GPS stanicami v Yellowstonskej kaldere sú naďalej charakterizované sadaním podkladu s rýchlosťou niekoľko cm za rok. V okolí jazera Norris dáta GPS ukazujú neprítomnosť podstatných deformácií.   

Správa observatória Yellowstone za december 2018

2. januára 2019 sa na stránke Geologickej služby USA (USGS) objavilo mesačné hlásenie observatória pre sledovanie kaldery Yellowstone.

Súčasná úroveň varovania o erupcii sopky: normálna.

Súčasný farebný kód pre civilné letectvo: zelený.

V decembri 2018 gejzír Parník (Steamboat geyser) vyvolal tri erupcie – 8., 17. a 25. decembra. V roku 2018 došlo k 32 erupciám tohto gejzíru, čo prekonalo rekord roku 1964, v ktorom došlo k 29 erupciám.

Seizmicita

V decembri 2018 seizmografické stanice University of Utah, zodpovedné za využívanie a analýzu Yellowstonskej seizmickej siete, zaregistrovali 121 zemetrasení v oblasti národného parku Yellowstone. Najsilnejšou seizmickou udalosťou bolo zemetrasenie 20. decembra o 09:36 MST (Mountain Standard Time, Horský Štandardný Čas) s magnitúdou 3,1, ktorého epicentrum bolo 31 km na severozápad od Západného Yellowstonu v Montane.

31. decembra bol spozorovaný roj z 51 zemetrasení. Najväčší otras s magnitúdou 2,8 bol 8 km od Západného Yellowstonu o 03:21 MST.

Podobné roje zemetrasení sú pomerne bežným javom a činia asi 50% všetkej seizmicity v oblasti Yellowstone.

Aktivita zemetrasení Yellowstonskej kaldery zotrváva na úrovni pozadia.

Deformácie povrchu

V Yellowstone neboli spozorované podstatné zmeny v deformácii povrchu, zaregistrované stanicami GPS. Sadanie podkladu Yellowstonskej kaldery pokračuje ako od roku 2015, priemerne po 2 cm.  V okolí bazénu, či doliny gejzíru Norris (Norris Geyser Basin) ukazujú dáta GPS nevýznamné zdvihnutie podkladu (2 cm) za posledných niekoľko mesiacov. Táto tendencia pokračuje od roku 2015.

„S prihliadnutím k blížiacim sa globálnym kataklizmám je pre samotných ľudí nevyhnutné začať meniť svoj vzťah k sebe i ku spoločnosti teraz a tu. Veď nie je známe, kým budeš zajtra – utečencom či prijímajúcou stranou a aké budú tvoje šance na prežitie v tej či onej situácii. V súčasnom svete globálnych klimatických zmien nemožno ručiť ani za jednu piaď zeme z pohľadu prejavov nových extrémnych prírodných anomálií, predstavujúcich nebezpečenstvo aj pre relatívne stabilné oblasti prežívania. Inými slovami, pred všemožnými rastúcimi rizikami nie je nikto poistený a klimatickým utečencom sa už zajtra môže stať každý z nás. V tejto súvislosti je krajne dôležité globálne a rýchlo meniť hodnoty spoločnosti zo spotrebiteľského formátu na duchovno-mravný, tvorivý formát, kde by dobro, ľudskosť, svedomie, vzájomná pomoc, družba a formovanie duchovno-mravných základov stáli na prvom mieste vo vzájomných vzťahoch medzi ľuďmi, nezávisle od ich národnosti, vierovyznania, sociálneho postavenia a iných podmienených, umelých rozdelení svetovej spoločnosti. Keď sa všetci ľudia budú usilovať vytvárať život vhodný pre všetkých naokolo, tak v tomto živote aj budú zachovávať seba a svoju budúcnosť.“ Pokračovanie čítajte tu.

Zatím žádné komentáře...


ZPRÁVY


VIDEO