Silné zemetrasenia na planéte, 24. – 30. apríla 2021

Silné zemetrasenia na planéte, 24. – 30. apríla 2021

Stále častejšie zemetrasenia, ktorých sila narastá, svedčia o tom, že pohyb litosférických dosiek sa stáva aktívnejší a to prináša veľkú hrozbu pre životy ľudí na celej planéte.

Z tejto Príručky sa môžete dozvedieť, čo treba robiť pri zemetrasení.

Argentína

29. apríla pocítili zemetrasenie s magnitúdou 5,7 obyvatelia viacerých oblastí V Argentíne a Čile. Ohnisko seizmickej udalosti ležalo v hĺbke 136 km a epicentrum sa nachádzalo 12 km od argentínskeho mesta Andacollo.

India

28. apríla pocítili obyvatelia indického štátu Ásam jedno z najsilnejších zemetrasení, ktorého otrasy trvali 30 sekúnd. Magnitúda tejto udalosti dosiahla 6,0. Epicentrum podzemných otrasov sa nachádzalo medzi mestami Dhekiajuli a Tezpur. Hypocentrum ležalo asi 29 km hlboko. Hneď za prvým otrasom nasledovali dotrasy s magnitúdou od 3,6 po 4,9. Po zemetrasení na niektorých budovách vznikli praskliny. 

Silné zemetrasenia na planéte, 24. – 30. apríla 2021
Silné zemetrasenia na planéte, 24. – 30. apríla 2021
Silné zemetrasenia na planéte, 24. – 30. apríla 2021
Silné zemetrasenia na planéte, 24. – 30. apríla 2021
Silné zemetrasenia na planéte, 24. – 30. apríla 2021
Silné zemetrasenia na planéte, 24. – 30. apríla 2021
Silné zemetrasenia na planéte, 24. – 30. apríla 2021
Silné zemetrasenia na planéte, 24. – 30. apríla 2021
Silné zemetrasenia na planéte, 24. – 30. apríla 2021
Silné zemetrasenia na planéte, 24. – 30. apríla 2021

Silná seizmická udalosť bola pociťovaná obyvateľmi vo vzdialenosti takmer 400 km od epicentra, vrátane Bangladéša.

 

Papua-Nová Guinea

27. apríla došlo k silnej seizmickej udalosti s magnitúdou 6,1 s epicentrom 174 km severovýchodne od mesta Angoram. Ohnisko ležalo v hĺbke len 10 km.

K zemetraseniu došlo na styku Austrálskej a Pacifickej litosférickej platne.

Peru

25. apríla o 23:50 (UTC) obyvatelia viacerých oblastí štátu pocítili zemetrasenie s magnitúdou 5,4, ku ktorému došlo pri pobreží provincie Arequipa. Hypocentrum seizmickej udalosti ležalo v hĺbke 35 km. Epicentrum sa nachádzalo 19 km od mesta Akarí.

Oceánske pobrežie Peru sa nachádza v zóne, kde sa Juhoamerická platňa nasúva na platňu Nazca, ponárajúcu sa pod ňu. 

Tonga

25. apríla o 22:28 (UTC) bola zaregistrovaná seizmická udalosť s magnitúdou 6,4 pri brehoch tichooceánskeho kráľovstva Tonga. Epicentrum sa nachádzalo 200 juhozápadne od mestečka Haveluloto na ostrove Tongatapu. Hypocentrum otrasov ležalo 234 km hlboko.

24. apríla o 00:23 (UTC) bolo zaregistrované silné zemetrasenie s magnitúdou 6,5 severozápadne od súostrovia Tonga. Epicentrum prírodnej kataklizmy bolo zaznamenané 223 km severozápadne od mesta Pangai na ostrove Lifuka. Hypocentrum seizmickej aktivity ležalo v hĺbke 301 km.

Kráľovstvo Tonga leží na súostroví, nachádzajúcom sa v oblasti hranice Pacifickej a Austrálskej litosférickej platne, ktorých posuny sa v poslednej dobe stávajú stále zreteľnejšie.

Arabské more

24. apríla o 18:00 (UTC) bol zaznamenaný silný podzemný impulz s magnitúdou 5,6. Hypocentrum chvenia zemskej kôry ležalo v hĺbke 10 km. Epicentrum zemetrasenia sa nachádzalo 358 km od mesta Hadiboh na ostrove Sokotra, patriacemu Jemenu.

Seizmická aktivita bola pozorovaná v oblasti zlomovej zóny Owen, ktorá oddeľuje Arabskú a Africkú tektonickú platňu od Indickej platne.

Znamenie

V Správe „O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. Efektívne cesty riešenia daných problémov“ sú odhalené príčiny klimatických procesov, ku ktorým teraz dochádza na planéte:

„Globálna zmena klímy na Zemi – to je v základe derivácia astronomických procesov a ich cyklickosti. Táto cyklickosť je neodvratná. Geologické dejiny našej planéty svedčia, že Zem už neraz prežívala podobné fázy globálnej zmeny klímy.“

Globálne klimatické zmeny zasahujú celú planétu a teda prekonať všetky ťažkosti našej doby dokážeme len spoločne, keď sa zjednotíme. Keď si to uvedomili, milióny ľudí sa sami zorganizovali do spoločenského hnutia, ktoré vo svete nemá analógiu a urobili krok, ktorý sa stal prelomovým v rozvoji ľudstva.

K Tvorivej spoločnosti sa môžete pridať na tomto odkaze.

O tejto udalosti, ktorá sa stala svetodejinnou pre celé ľudstvo a tiež o tom, prečo sa ľudia poháňaní rôznymi hodnotami nezávisle na národnosti, vierovyznaní, sociálnom postavení a bydlisku rázne zjednocujú na celom svete, sledujte v relácii „ZNAMENIE“:

Zatím žádné komentáře...


ZPRÁVY


VIDEO