Informačně-analytický portál
    

Národná katastrofa v Čile, február 2023

Národná katastrofa v Čile, február 2023

Požiarna sezóna v Čile prerástla do národnej katastrofy. V centrálnej časti krajiny už niekoľko mesiacov nedokážu zvládnuť lesné požiare. Plamene zachvátili obrovské územie. 

Obyvatelia regiónov Bío-Bío a Ñuble sú urýchlene evakuovaní. Požiare však zachvátili aj regióny Maule a Araucanía. Oheň za pár hodín spaľuje celé obce. Tisíce ľudí zostali bez strechy a žiaľ, sú hlásené aj obete.

Z tejto Inštrukcie sa dozviete, čo robiť pri lesnom požiari.

Situáciu komplikuje skutočnosť, že Čile sa nachádza v seizmicky aktívnej oblasti. Cez pukliny a zlomy v zemskej kôre na povrch unikajú z hlbín metán a vodík. Tieto plyny sú ľahko zápalné, čo spôsobuje prudký nárast počtu požiarov aj ich intenzity. Navyše sa v týchto regiónoch ustálilo suché a horúce (do +35,9° C) počasie.

Národná katastrofa v Čile, február 2023
Národná katastrofa v Čile, február 2023
Národná katastrofa v Čile, február 2023
Národná katastrofa v Čile, február 2023
Národná katastrofa v Čile, február 2023
Národná katastrofa v Čile, február 2023
Národná katastrofa v Čile, február 2023
Národná katastrofa v Čile, február 2023
Národná katastrofa v Čile, február 2023
Národná katastrofa v Čile, február 2023
Národná katastrofa v Čile, február 2023

Čo k tomu hovorí Peter Ľjušvin, kandidát geografických vied, vedecký konzultant a nezávislý expert: „Aktívne zlomy zemskej kôry – to je ionizácia, čo vedie k znižovaniu vlhkosti atmosférického vzduchu, k niekoľkonásobnému zníženiu zrážok. Zo satelitných máp vidno, že v miestach vysokých koncentrácií plynov nad ohniskami zemetrasení vznikajú v atmosfére fontány metánu, šíriace sa na stovky až tisícky kilometrov. Od ohnísk zemetrasení sú všade pozorované pásy metánu. Prírodné požiare sa aktivujú pri zlomoch zemskej kôry s anomálne vysokými magnetickými poliami v dôsledku zvýšenej frekvencie suchých búrok. Trendom je rast počtu požiarov pri náraste koncentrácie metánu pri zemi. Odchýlky od trendu súvisia s tým, že degazácia (odplyňovanie) metánu nie je zjavne spojená s počasím a suchými búrkami. Pre tých, ktorí to skúmajú, alebo sa zaujímajú o podobné veci – zemetrasenia, suchá a požiare nevnímajte vždy jednoznačne, posudzujte skoro každú udalosť osobitne a vyjasňujte si jej genézu.“ 

12. novembra 2022 na Medzinárodnom fóre Globálna kríza. Naša záchrana je v zjednotení prezentovala skupina nezávislých vedcov správu o procesoch, prebiehajúcich vnútri planéty a o následkoch, ktoré z toho vyplývajú. Výskum ukázal, že teraz dochádza k intenzívnemu stúpaniu magmy na celom svete. To vedie k rastu seizmickej aktivity na hraniciach platní na oceánskom dne.

Magma začína silnejšie tlačiť na zemskú kôru, ktorá je v týchto miestach tenšia. Z toho dôvodu dochádza k rozpínaniu planéty a praskaniu kôry práve v týchto najslabších miestach – v oblasti stredooceánskych chrbtov a zlomov. Zvýšený tlak magmy taví a deformuje zemskú kôru, pribúda množstvo nových trhlín a zlomov, ale dochádza aj k aktivácii starých. Zároveň na povrch cez trhliny a zlomy stúpajú plyny – metán a vodík. Následky pozorujeme v Čile. Čo však ďalej?

Prudké zosilnenie degazácie a neuhasiteľné požiare sú ďalšími dôkazmi nestability jadra a prudkých zmien v útrobách Zeme.

ZEM UŽ DOSLOVA HORÍ POD NAŠIMI NOHAMI!

Klíma prudko ničí náš svet, na ktorý sme si tak zvykli. Každý deň sa stále viac blížime ku kraju priepasti a preto už nie je možné nekonať.

Ak sa dnes nezjednotíme, jednoducho nebudeme mať zajtrajšok. Tvorivá spoločnosť je našou poslednou šancou zastaviť apokalypsu.

Pravda nielen vytriezvuje, ale pomáha aj vyhnúť sa globálnej katastrofe. Je nás veľa, ale aj tak to sami nezvládneme! Pomôž nám priniesť pravdu ľuďom. Iba tak sa budeme môcť zachrániť. Svet ťa potrebuje. Pridaj sa a hovor iným o projekte Tvorivá spoločnosť, o jej princípoch, osnovách a etapách vybudovania.

Stránka medzinárodného projektu TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ: https://creativesociety.com/sk

Novinky a upozornenia o živom vysielaní v Telegrame: https://t.me/creativesociety_com   

Kanál Klimatická kríza v sieti Telegram: https://t.me/climate_crisis  

Medzinárodné online fórum Globálna kríza. Naša záchrana je v zjednotení s možnosťou voľby jazyka sledovania: https://creativesociety.com/sk/global-crisis-our-survival-is-in-unity

 

  
Hodnocení: 5 / 5 z 8
Zatím žádné komentáře...


ZPRÁVY


VIDEO