Informačně-analytický portál
    

Novoročný pozdrav od tímu ALLATRA GEOCENTER 2020

Novoročný pozdrav od tímu ALLATRA GEOCENTER 2020

Tak teda nastal posledný deň roku 2019. Všetci ľudia na planéte sa pripravujú k uvítaniu Nového, 2020, roku. Všetci sa navzájom pozdravujú hrejivými a dobrými slovami! Odchádzajúci rok bol bohatý na udalosti, vrátane v klimatickej oblasti. Tento rok dokázal reálnosť globálnych klimatických zmien, ktoré sa stali očividné všetkým – vedcom i obyvateľom. Pre mnohých obyvateľov planéty sa prah sviatku stal neobyčajným v súvislosti so vzniknutým anomálnym počasím.

Avšak mení sa nielen klíma. Mení sa aj ľudstvo. 11. mája na platforme Medzinárodného spoločenského hnutia „ALLATRA“ prebehla prvá medzinárodná konferencia „SPOLOČNOSŤ. POSLEDNÁ ŠANCA“, ktorej sa zúčastnili ľudia z viac ako 140 krajín. Toto bolo v dejinách našej civilizácie prvé medzinárodné volanie národov sveta, ktoré sa rozhodli spoločne nastoliť existujúce problémy a prediskutovať, ako my všetci môžeme zmeniť vektor rozvoja spoločnosti zo spotrebiteľského na tvorivý. Táto konferencia zrodila mocnú vlnu zjednotenia a tvorenia.

Na základe konferencie začali ľudia z rôznych krajín organizovať medzinárodné okrúhle stoly, týkajúce sa rôznych vedných smerov a spoločne diskutovať, aký má byť život v tvorivej spoločnosti.

V odchádzajúcom roku taktiež vyšlo ešte viac relácií s účasťou Igora Michajloviča Danilova, ktoré inšpirujú tisíce ľudí na celom svete k aktívnym tvorivým činnostiam. Ony pomáhajú precítiť Lásku a znásobovať ju v každom okamihu života!

Ešte viac sa zomkli účastníci projektov MSH „ALLATRA“, týkajúcich sa klímy. Spoločne sa píšu správy, natáčajú reportáže pre relácie „Mimoriadne správy“, strihajú sa relácie „Klimatickej kontroly“. K činnosti dobrovoľníkov sa pripája stále viac a viac expertov z rôznych oblastí vedy, ktorí poskytujú svoje komentáre ohľadne toho, čo sa deje s klímou na Zemi. Tak vznikla relácia „Názor odborníkov“.

ALLATRA TV – to je svetová verejná televízia. Očití svedkovia poveternostných anomálií a katakliziem posielajú svoje videá, natáčajú živé vlogy a rozprávajú o nimi pozorovaných klimatických zmenách. Vďaka aktívnej činnosti samotných ľudí môžeme vedieť, čo sa v skutočnosti deje v tom či inom regióne planéty.

V predvečer Nového roku, v tomto sviatočnom čase, sú všetci obyvatelia Zeme zjednotení svetlými a pre všetkých spoločnými pocitmi – šťastím, radosťou, láskou. Úplne neznámi ľudia sa začínajú pozornejšie a starostlivejšie chovať jeden k druhému, úprimne si navzájom želať lásku, teplo, mier! Počas sviatkov sa všetci stávajú dobrými a rodnými priateľmi, zabúdajú sa urážky, vzájomne si odpúšťame, v ľuďoch naokolo cítime ich skutočnú podstatu – to, čo nás všetkých zjednocuje – vidíme v človeku to najlepšie a najkrajšie! 

A keď nás prepĺňajú šťastie a láska – z celej duše sa delíme o tieto pocity so všetkými naokolo. Toto je nádherný príklad toho, ako sa všetci ľudia zjednocujú práve v radostných a dobrých pocitoch, aj príklad toho, že práve o toto sa všetci ľudia na planéte usilujú!

Novoročné sviatky potvrdzujú, že zjednotenie v tvorení je nielen možné, ale že už je! A keď raz máme všetci skutočné túžby rovnaké, môžeme ich prejavovať a deliť sa o ne každý okamih, nezávisle od ročného obdobia či počasia za oknom! Ale veď práve naša voľba v každom momente života formuje našu budúcnosť. A my si spolu môžeme zvoliť, čím bude naplnený budúci rok. Či sa stane rokom všeobecného zjednotenia a šťastia, závisí len od nás a našej voľby. 

Nech bude každý deň naplnený Šťastím, Radosťou a Láskou!

  
Hodnocení: 5 / 5 z 25

Komentáře (1)

Ivan
Ivan #

Všetko najlepšie do Nového roku 2020 celému tímu ALLATRA GEOCENTER za ich usilovnú prácu počas celého roku, za ich trpezlivé objasňovanie klimatickej situácie na Zemi, i za to, že v každom príspevku, či je to správa, článok, alebo video nezabúdajú upozorňovať všetkých čitateľov/divákov na jediné možné východisko zo situácie, ktorá sa neúprosne blíži - na potrebu bezpodmienečného zjednotenia všetkých ľudí na našej planéte ešte predtým, ako sa klimatická situácia prudko zhorší. Tu už malichernosti konzumného spôsobu života, z toho vyplývajúce postoje a vzťahy, ktoré ľudí rozdeľujú, nemajú žiadnu cenu, tu už ide o ŽIVOTY každého jedného z nás! Voľba je na nás, na každom jednom z nás. Chce sa veriť, že v nastávajúcom Novom roku 2020 veľa ľudí urobí správnu voľbu a že sa ten rok bude môcť nazvať TVORIVÝM. Že ľudia nájdu v sebe to dobré, to najlepšie a poskytnú/použijú to v prospech ostatných, že začnú spolupracovať, že začnú budovať spoločnosť nového typu, ktorej vzor bude predstavený na medzinárodnej konferencii 9. mája 2020 na platforme MSH "ALLATRA". Ešte raz vďaka všetkým neľahostajným Ľuďom, ktorí kráčajú na čele a nesú svetielka poznania medzi ostatných, aby aj tí prezreli a pridali sa k spoločnému dielu.ZPRÁVY


VIDEO