Informačně-analytický portál
    

KLIMATICKÁ KRÍZA. Prepólovanie prebieha veľmi rýchlo, 2020

KLIMATICKÁ KRÍZA. Prepólovanie prebieha veľmi rýchlo, 2020

Názor vedcov

K inverzii magnetických pólov (kedy si severný a južný pól vymieňajú miesto) dochádzalo mnohokrát v dejinách našej planéty. Posledný krát došlo k úplnému prepólovaniu pred 786 000 rokmi. Bolo sprevádzané oslabením magnetického poľa a ako sa predpokladalo prv, prebiehalo niekoľko tisíc rokov.

„Severný pól“, čiže smer magnetického severu, bol prevrátený pred miliónom rokov. Na tejto mape je ukázané, ako približne pred 789 000 rokmi severný pól blúdil po Antarktíde niekoľko tisíc rokov predtým, ako sa pred 786 000 rokmi prevrátil do nám dnes známej orientácie s pólom niekde v Arktíde. Valet et al. (2012)

 

Nový výskum, vykonaný medzinárodnou skupinou vedcov zistil, že v skutočnosti to prebehlo veľmi rýchlo, za menej ako 100 rokov. Predchádzalo tomu obdobie nestability pred poslednou inverziou, kedy sa severný magnetický pól nachádzal v oblasti Antarktídy a blúdil v jej hraniciach niekoľko tisíc rokov. Rovnaký obrázok pozorujeme aj dnes – severný magnetický pól migruje smerom k Sibíri rýchlosťou 65 km/rok a naďalej zrýchľuje.

 

A v roku 2014 skupina družíc ESA – Európskej kozmickej agentúry ukázala, že magnetické pole Zeme teraz slabne 10 krát rýchlejšie, ako sa predpokladalo prv a jeho sila sa zmenšuje približne o 5% za desaťročie. Zoslabnutie magnetického poľa môže poukazovať na blížiacu sa inverziu magnetických pólov.

Družica Swarm (Roj) v kozme (umelecká kresba): Tri identické družice „Alfa“, „Bravo“ a „Charlie“ majú na palube magnetometre , ktoré môžu zisťovať smer a silu magnetického poľa. Meracie zariadenia sú umiestnené na štvormetrových ramenách, aby čo najmenej narúšali prácu zvyšnej techniky na palube družice. Foto: P. Carril / ESA – AFP

 

Geofyzici, skúmajúci magnetické pole, dávno predpokladali, že póly sa možno znova pripravujú na prevrátenie – za posledných niekoľko miliónov rokov bola frekvencia inverzií priemerne každých 200-250 000 rokov. Ale k poslednej zmene pred nami došlo približne pred 780 000 rokmi, teda na Zemi dávno nedochádzalo k úplnému prepólovaniu. Pozorované boli len exkurzy, čiže odchýlky magnetických pólov. Pozoruhodné je, že k posledným niekoľkým exkurzom dochádzalo s intervalom približne 12 000 rokov – sú to magnetické udalosti Göteborg a Mono Lake.

 

Pozývame vás prihlásiť sa na kanál v sieti Telegram KLIMATICKÁ KRÍZA

 

K čomu bude viesť zoslabnutie magnetického poľa Zeme a sprevádzajúca ho inverzia magnetického poľa?

Magnetické pole Zeme ako „štít“ zaštíťuje život pred energetickými časticami Slnka a kozmických lúčov, ktoré sú schopné vyvolať genetické mutácie a zvýšiť u ľudí chorobnosť na rakovinu. Pri oslabení poľa je každá silná erupcia na Slnku schopná zlikvidovať všetko živé. Inverzia magnetického poľa je udalosťou planetárneho rozsahu a dotýka sa všetkých sfér ľudského života. Môže viesť ku kolapsu elektrických systémov i technickej kríze, teda k deficitu elektriny, mobilného spojenia, navigačných systémov, poruchám v práci všetkej elektrotechniky a medicínskeho vybavenia. V jedinom okamihu sa ľudstvo môže ocitnúť v kamennej dobe. Ohrozené budú miliardy ľudských životov.

Nehľadiac na všetku žalostnosť situácie, východisko existuje!

A čím skôr začneme podnikať kroky k tomuto východisku, tým väčšiu šancu máme všetci prežiť! Akékoľvek najkomplikovanejšie problémy je jednoduchšie riešiť spoločne, k tomu potrebujeme iba spojiť svoje úsilia. Ak zmeníme vektor rozvoja zo spotrebiteľského na tvorivý, ak prestaneme plytvať cennými vedeckými zdrojmi na nezmyselné vojny a nasmerujeme ich na Jednotnú, pre ľudstvo prospešnú koľaj, potom sa každý i najkomplikovanejší problém bude riešiť mnohokrát rýchlejšie a efektívnejšie. Projekt „Tvorivá spoločnosť“ už zjednocuje ľudí z celého sveta v túžbe vybudovať spoločnosť, v ktorej sa cení život a šťastie každého človeka. Pripojte sa aj Vy.

Dobrovoľníci Medzinárodnej internetovej televízie ALLATRA TV – allatra.tv

 

  
Hodnocení: 5 / 5 z 21
Zatím žádné komentáře...


ZPRÁVY


VIDEO