Výskyt sarančí v Európe a Ázii, júl 2020

Výskyt sarančí v Európe a Ázii, júl 2020

Po objavení sa obrovského množstva sarančí na poliach Blízkeho Východu, v Afrike a južnej Ázii, hmyz dosiahol Európu. Taká prírodná živelná pohroma, ako je invázia sarančí, je pre ľudí nebezpečná. Hmyz, ktorý lieta v ohromných kŕdľoch, masovo vyžiera všetko rastlinstvo, vyskytujúce sa na jeho ceste. V prvom rade poľnohospodárske kultúry, úplne pripravujúc ľudí o úrodu.

Za posledných 70 rokov sú obyvatelia Sardínie (Taliansko) postihnutí najmohutnejšou inváziou sarančí. V komúne Nuoro bolo škodcami poničených 30 000 ha poľnohospodárskych kultúr. Saranče zničili celú úrodu i porasty na lúkach, pastvinách, poliach i v sadoch v údolí Tirso. Bolo zistených asi 200 postihnutých fariem.

Výskyt sarančí v Európe a Ázii, júl 2020
Výskyt sarančí v Európe a Ázii, júl 2020
Výskyt sarančí v Európe a Ázii, júl 2020

Aj v Gruzínsku je toto leto vo východnej časti krajiny pozorovaná zvýšená aktivita Saranče talianskej (Koník ružovokrídly, lat. Calliptamus italicus). Kvôli záchrane úrody boli ľudia nútení zobrať ju skôr, ako úplne dozrela. Rozhodli sa ju rozdeliť medzi všetkých, koho pozemky boli silne poškodené inváziou sarančí.

Za hlavnú príčinu masívneho rozmnoženia hmyzu sa pokladá absencia studených zím, čo vytvára  zjavne priaznivé prostredie pre ich existenciu.

Roje sarančí sa objavili od konca mája aj na juhu Ruska. Vo Volgogradskej, Astrachánskej a Rostovskej oblasti bolo napadnutých 65 000 ha poľnohospodárskych plôch. V Stavropoľskom kraji hmyz spustošil 100 000 ha. Inváziou sarančí boli zasiahnutí aj obyvatelia Kalmyckej a Dagestanskej republiky. Do boja so škodcami sa ľudia spoločným úsilím rozhodli zapojiť vrtuľníky s chemikáliami na poliach i pastvách.

Už niekoľko mesiacov pokračujú v boji so škodcami obyvatelia Indie, Pakistanu, Jemenu, Somálska, Sudánu, Kene a Etiópie. Ľudia sa spojili a podnikli opatrenia na odvrátenie útoku hmyzu.   

Výskyt sarančí v Európe a Ázii, júl 2020
Výskyt sarančí v Európe a Ázii, júl 2020
Výskyt sarančí v Európe a Ázii, júl 2020
Výskyt sarančí v Európe a Ázii, júl 2020
Výskyt sarančí v Európe a Ázii, júl 2020
Výskyt sarančí v Európe a Ázii, júl 2020
Výskyt sarančí v Európe a Ázii, júl 2020
Výskyt sarančí v Európe a Ázii, júl 2020

Hojnosť spočíva v zjednotení

Invázia sarančí je nebezpečný jav, ktorý môže viesť k masovému hladu. Veď hmyz požiera všetku úrodu obrovskou rýchlosťou. Podľa údajov Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), môže každý štvorcový kilometer sarančí za 24 hodín zlikvidovať potravu, ktorá by stačila 35 000 ľuďom.

A v takej krízovej situácii pomôže všetkým prežiť iba zjednotenie všetkých ľudí na osnove ľudskosti, úprimnej odhodlanosti pomôcť a s vďačnosťou pomoc prijať. Veď tam, kde sa každý človek stará v prvom rade o tých naokolo, ceniac si ich život ako svoj vlastný, bude vždy hojnosť vo všetkých jej prejavoch. 

Vložené video obsahuje CZ a SK titulky

Zatím žádné komentáře...


ZPRÁVY


VIDEO