Ničivé zemetrasenia v Laose, november 2019

Ničivé zemetrasenia v Laose, november 2019

V noci na 21. novembra 2019 v oblasti hranice Laosu a Thajska došlo k štyrom silným zemetraseniam. Magnitúdy seizmických udalostí boli od 5,9 po 6,3. Hypocentrá ležali v hĺbke od 5 do 33 km. Epicentrá sa nachádzali približne 30 km od mesta Chaloem Phra Kiat (Thajsko) a 44 km od mesta Sainyabuli (Laos).

Podzemné otrasy pocítili obyvatelia Laosu, Thajska i Vietnamu. Zvlášť postihnutí boli ľudia, žijúci v oblasti epicentra, kde zemetrasenia poškodili budovy.

Ničivé zemetrasenia v Laose, november 2019
Ničivé zemetrasenia v Laose, november 2019
Ničivé zemetrasenia v Laose, november 2019
Ničivé zemetrasenia v Laose, november 2019
Ničivé zemetrasenia v Laose, november 2019
Ničivé zemetrasenia v Laose, november 2019
Ničivé zemetrasenia v Laose, november 2019
Ničivé zemetrasenia v Laose, november 2019
Ničivé zemetrasenia v Laose, november 2019
Ničivé zemetrasenia v Laose, november 2019
Ničivé zemetrasenia v Laose, november 2019
Ničivé zemetrasenia v Laose, november 2019
Ničivé zemetrasenia v Laose, november 2019
Ničivé zemetrasenia v Laose, november 2019

Zmena klímy na planéte

V roku 2011 začal proces zmeny klímy vstupovať do novej aktívnej fázy. Svedčí o tom prudký nárast seizmickej aktivity, počtu katakliziem a anomálnych javov prírody. Zmeny nesú celoplanetárny charakter a dnes ani jeden obyvateľ planéty nie je pred kataklizmami poistený.

„Dejiny učia, že absencia jednoty ľudskej spoločnosti na duchovno-mravných základoch i spoločnej činnosti ľudí na planéte, kontinente, v regióne so zreteľom na prípravu ku kataklizmám a nešťastiam s veľkým rozsahom, vedie vo výsledku k záhube veľkej časti týchto ľudí. A preživší umierajú na nevyliečiteľné choroby, epidémie, sebazničením vo vojnách a rozbrojoch v boji za zdroje zabezpečenia. Nešťastie sa spravidla objavuje náhle, vyvolávajúc chaos a paniku. Iba včasná príprava a jednota národov sveta pred hroziacim prírodným nebezpečenstvom dáva človeku väčšie šance na prežitie a spoločné prekonanie ťažkostí v období spojenom s globálnou zmenou klímy planéty.“ (Zo správy „O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. Efektívne cesty riešenia daných problémov“).

  
Hodnocení: 5 / 5 z 11
Zatím žádné komentáře...


ZPRÁVY


VIDEO