Sneženie v Saratovskej oblasti, január 2019

Sneženie v Saratovskej oblasti, január 2019

Na teritóriu Saratovskej oblasti pokračuje silné sneženie.

Podľa informácií odborníkov zostáva kvôli nečasu 75 obývaných sídiel regiónu odrezaných od vonkajšieho sveta.

V závislosti od rajónov 28. januára 2019 napadlo od 6 do 19 mm zrážok v podobe snehu. Situácia sa komplikuje fujavicou a silným vetrom. Dve federálne cesty sú uzavreté.

Do odpratávania snehu je zapojených 421 kusov techniky od organizácií regiónu, 401 kusov od roľníckych a farmárskych hospodárstiev a 212 kusov od mestských podnikov. 172 kusov techniky bolo dodaných vďaka MČS (pozn. – Ministerstvu pre mimoriadne situácie).

Dôležité je zvýšiť úroveň informovanosti spoločnosti o problémoch najbližšej budúcnosti. Všetci sociálne aktívni ľudia musia už dnes prijať aktívnu účasť v zjednotení a zomknutí svetovej spoločnosti, ignorujúc všetky egoistické, sociálne, politické, náboženské a iné bariéry, ktorými systém umelo rozdeľuje ľudí. Iba zjednotením svojho úsilia vo svetovej družbe nie na papieri, ale v skutočnosti, môžeme stihnúť pripraviť väčšinu obyvateľov planéty na tie planetárne klimatické a svetové ekonomické globálne otrasy a zmeny, ktoré sa blížia. Každý z nás môže v tomto smere urobiť veľa užitočného! Pri zjednotení ľudia zdesaťnásobujú svoje možnosti.“    

Správa „O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. Efektívne cesty riešenia daných problémov

 

  
Hodnocení: 5 / 5 z 9
Zatím žádné komentáře...


ZPRÁVY


VIDEO