Topenie ľadovcov v Grónsku, august 2019

Topenie ľadovcov v Grónsku, august 2019

Podľa posledných vedeckých údajov za júl 2019 sa v Grónsku roztopilo 217 mld. ton ľadu. 31. júla 2019 bol najnepriaznivejší deň, keď sa na vodu premenilo 11 000 000 000 ton ľadu.

Podľa informácií odborníkov neboli takéto tempá topenia zaznamenané od roku 2012, kedy sa tento proces iba začínal. Podľa posledných dát už Grónsko prišlo o 56% ľadovej pokrývky, čo spôsobilo zdvihnutie hladiny svetového oceánu o 0,5 cm. Na prvý pohľad je to neveľký ukazovateľ, avšak vážne vplýva na iné klimatické procesy, konkrétne na vzrast frekvencie búrok.

Jún 2019 sa stal najhorúcejším za celú históriu meteorologických pozorovaní na planéte, čo sa prejavilo aj na zvýšení počtu lesných požiarov v Grónsku. 

Podľa informácií vedcov problém zmeny klímy nie je možné riešiť. V súvislosti s tým narastá nevyhnutnosť zjednotenia všetkých ľudí na planéte na duchovno-mravnej osnove. Iba spoločne dokážeme dôstojne prejsť obdobím globálnej zmeny klímy s minimálnou ujmou pre celú civilizáciu. Podrobnejšie o tom pozrite v relácii „KLÍMA. BUDÚCNOSŤ JE TERAZ“:

  
Hodnocení: 5 / 5 z 32

Komentáře (1)

Ivan
Ivan #

Skúsme si pre lepšiu predstavivosť tieto, mnohým ľuďom „nič nehovoriace“ čísla, uvedené v tomto článočku, s niečím asociovať. Je v článku uvádzaných 11 000 000 000 (11 mld.) ton za jeden deň (31.7.) veľa, či málo? Aby sme však „nestrašili“, stačí, ak budeme operovať s nižšími – priemernými hodnotami. Teda keď použijeme údaje z článku, tak za júl (= 31 dní), sa roztopilo 217 000 000 000 (217 mld.) ton ľadu, čiže priemerne za jeden deň to bolo „iba“ 7 000 000 000 (7 mld.) ton.

Ak to prepočítame na ľudí, tak to bude vychádzať asi takto: Priemerná hmotnosť človeka je cca 62 kg - teda 0,062 tony. K dnešnému dňu je podľa Worldometers.info na svete celkovo asi 7 723 000 000 ľudí (7,723 miliardy), ktorí spolu vážia x 0,062 t = 478 826 000 (478,826 mil.) ton. Vydeľme to hmotnosťou priemerného množstva roztopeného ľadu za deň v júli, teda 478 826 000/7 000 000 000 = 0,0684 - toto je počet dní, za ktoré sa rovnomerným priemerným "júlovým" tempom roztopí grónsky ľad o hmotnosti celého ľudstva. Ak zoberieme za začiatok procesu polnoc 1.7.2019 (00:00:00), potom sa "nová voda" vyrovnala celkovej hmotnosti ľudstva asi okolo 01:38:30 (za 98,5 minúty) ten istý deň, teda 1.7. 2019!

Alebo za celý júl plus prvých 6 dní augusta 2019 sa rovnomerným priemerným „júlovým“ tempom iba v Grónsku roztopil ľad (37 dní x 7 mld. ton/deň = spolu 259 mld. ton), rovnajúci sa hmotnosti 4-om biliónom 177 mld. (4 177 000 000 000) ľudí, čo je skoro 541 krát viac, ako momentálne žije na Zemi.

Skúsme to ešte porovnať napríklad s hmotnosťou oficiálne „najväčšej“ Cheopsovej (Chufuovej) pyramídy. Jej celková hmotnosť sa podľa rôznych zdrojov odhaduje na 6,25 – 6,5 – 7 miliónov ton. Zoberme teda tú „strednú“ hodnotu (6,5 mil. ton). /p>

Za jeden jediný deň sa roztopí priemerným „júlovým“ tempom grónsky ľad, rovnajúci sa 1 077-násobku hmotnosti tejto pyramídy (za posledných 37 dní je to hmotnosť cca 39 850 takýchto pyramíd). Možno je pre niekoho jednoduchšie predstaviť si inú veličinu ako je hmotnosť, napríklad dĺžku. Ak by sme dané pyramídy postavili do radu na jednu priamku tak, aby sa ich základne dotýkali jednou hranou, alebo ich naukladali po jednej na seba, tak vytvorený súvislý rad týchto pyramíd by mal dĺžku asi 248 km (pri hodnote jedného dňa – 1 077 pyramíd), či 9 176 km (39 850 pyramíd za spomínaných 37 dní), alebo by takto vytvorená „veža“ mala výšku cca 150 km (za 1 deň), či asi 5 550 km (za 37 dní).

Dá sa vlastne celkom otvorene povedať, že blížiace sa klimatické zmeny už len pri zohľadnení tohto jediného, aj to len čiastočného parametra (bez zarátania topenia sa ľadov a ľadovcov zvyšnej časti Arktídy, Antarktídy, Himalájí, Kordiller, Álp, ...), vôbec nie sú „hračkárske“. A to tu teraz neberieme do úvahy prudko pribúdajúci rozsah a silu ďalších zložiek, podieľajúcich sa na globálnych zmenách klímy, ako sú zemetrasenia, sopky, hurikány, tajfúny, či anomálne prívalové dažde, záplavy, krupobitie, zosuvy, bahnotoky, požiare, ...!

Nezjednotené ľudstvo sa s tým nemá šancu vysporiadať, či sa to niekomu páči alebo nie. Je len jedna cesta – čím skôr sa zjednotiť, aktívne spolupracovať a pomáhať si navzájom, tak, ako sa píše (alebo ukazuje vo vložených videách) vo všetkých článkoch na tejto stránke, v knihách Anastasie Novych, ako sa hovorí v reláciách s I.M. Danilovom na allatra.tv, či v správach vedeckej komunity ALLATRA SCIENCE, atď., atď. Informácií je už dosť – aj čo „sa chystá“, aj „čo sa s tým dá urobiť“, zostáva TO LEN UROBIŤ...ZPRÁVY


VIDEO