Sucho na polostrove Yucatán, marec 2020

Sucho na polostrove Yucatán, marec 2020

Na polostrove Yucatán v Mexiku bolo množstvo zrážok v posledných troch rokoch nižšie ako priemer. Priviedlo to k najsilnejšiemu suchu od roku 1986. Situácia na polostrove v dôsledku sucha je vážnym ohrozením zásobovania vodou, keďže hladina podzemných vôd klesla na minimum a mnohé studne vyschli. 

Podľa slov meteorológa Juana Vázqueza Montalva, šéfa Meteorologického centra technickej fakulty Autonómnej univerzity Yucatánu, vyvoláva sucho 2020 zvláštne znepokojenie odborníkov, keďže druhý rok za sebou množstvo zrážok spadnutých od januára do marca je významne nižšie ako priemer. Juan Vázquez komentuje: „Čo to spôsobuje? Príčinou môže byť cyklus, ktorý sa opakuje. Pretože atmosféra žije cyklami“.

Znepokojenie vyvoláva aj tá skutočnosť, že počas sucha tiež stúpa nebezpečenstvo ničivých požiarov. A v prírode sú už pozorované príznaky, zvyčajne sprevádzajúce blížiace sa suchá. O mesiac skôr ako zvyčajne, vo februári, rozkvitli mnohé stromy. Plody stromov Vlnovec (pozn. – aj Kapok, lat. Ceiba) sa objavili predčasne.

V roku 2019 bolo v Mexiku sucho, spôsobené fenoménom El Niño. Vtedy suchý klesajúci vietor, ktorý zachvátil celé územie polostrova i časť Strednej Ameriky, vydržal do leta. Teplý vzduch nedovolil cyklónam preniknúť do oblasti.

Globálne klimatické zmeny

Zo správy „O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. Efektívne cesty riešenia daných problémov“:

„Ku dnešnému dňu sa nahromadilo dostatočné množstvo pre svetovú verejnosť všeobecne známych i málo známych faktov, svedčiacich o rozličných zmenách na planéte, ktoré sa udiali v relatívne krátkom časovom intervale. Je to aj zrýchlenie pohybu tektonických platní, aj rast tempa aktivity procesov, aj zostrenie problémov celoplanetárneho charakteru, vrátane seizmickej, sopečnej, slnečnej aktivity, zmeny magnetického poľa Zeme a rýchlosti driftu magnetických pólov Zeme, posunu zemskej osi, zmeny albeda planéty i jej orbitálnych parametrov. Okrem toho je pozorované zvýšenie prízemnej teploty, topenie permafrostu, zmenšenie plochy i masy ľadovej pokrývky súše a polárnych morí, zvýšenie hladiny morí a oceánov, zmena prietoku riek, vznik nebezpečných hydrometeorologických javov (sucha, záplav, tajfúnov) a mnohé iné. T.j. registrujú sa početné fakty zmien, ku ktorým dochádza v litosfére, hydrosfére i atmosfére Zeme. Globálne klimatické zmeny už pôsobia na zdravie, životné podmienky i zabezpečenie života ľudí na všetkých kontinentoch Zeme.“ 

V tom čase, kedy je na jedných miestach planéty anomálne sucho, v iných sú obyvatelia nútení zachraňovať sa pred záplavami. Zmeny klímy nesú globálny charakter, pre ne neexistujú prekážky v podobe hraníc, vierovyznania či farby kože. A len keď zjednotíme svoje úsilie na morálno-mravnom základe, dokážeme spolu prekonať cyklické zmeny klímy. 

Podrobnejšie o zmene klímy a tiež o tom, čo musíme robiť všetci spolu dnes, aby zajtra nebolo neskoro, sledujte v relácii na ALLATRA TV: „Zmena klímy. Začiatok veľkého nešťastia“.

  
Hodnocení: 5 / 5 z 17
Zatím žádné komentáře...


ZPRÁVY


VIDEO