Vzájomná spojitosť silných zemetrasení v Japonsku a USA

Vzájomná spojitosť silných zemetrasení v Japonsku a USA

29. augusta 2019 o 15:07 (UTC) otriasla japonský ostrov Hokkaidó séria štyroch silných zemetrasení. Magnitúda podzemných otrasov bola od 5,7 do 6,1. Pritom tri zemetrasenia mali magnitúdu od 6,0. Hypocentrum udalostí bolo v hĺbke od 17 do 56 km. Podzemné otrasy pocítili obyvatelia viacerých prefektúr krajiny.

A 15 hodín predtým, 28. augusta o 23:46 (UTC) otriasli štyri silné zemetrasenia americký štát Oregon. Magnitúdy boli od 6,14 do 6,3. Ohniská seizmických udalostí ležali v hĺbke 2 až 12 km. Epicentrum sa nachádzalo 284 km od mesta Bandon.

Takto došlo k udalostiam s rozdielom takmer 15 hodín na rôznych okrajoch Tichooceánskej tektonickej platne.  Zdôrazňuje sa, že tieto zemetrasenia nasledovali po týždni vysokej seizmickej aktivity v oblasti Tichooceánskeho ohnivého kruhu.

20. augusta boli 2 podzemné otrasy s magnitúdou 6,0 zaregistrované v oblasti Šalamúnovych ostrovov, 23. augusta došlo k silnému zemetraseniu s magnitúdou 6,2 v oblasti ostrovov Santa Cruz. Nasledujúci deň boli tri seizmické udalosti s magnitúdou 6,03-6,5 zaznamenané v oblasti Vanuatu.

Udalosti roku 2018

Osobitný záujem vedcov vyvoláva tá skutočnosť, že pred rokom, 22. augusta 2018 v Oregone a na Hokkaidó taktiež došlo k silným zemetraseniam. 

V oblasti ostrova Hokkaidó boli zaregistrované 3 podzemné otrasy s magnitúdou od 5,0 do 5,2. Pričom časovo sa tieto seizmické udalosti zhodujú s tými, ku ktorým došlo 29. augusta 2019.

Ten istý deň, 22. augusta 2018 bolo päť zemetrasení s magnitúdou 5,9-6,3 zaregistrovaných v americkom štáte Oregon. Epicentrum udalostí 22. augusta 2018 a 28. augusta 2019 sú prakticky zhodné, ako aj hĺbka hypocentier (od 2 do 12 km).

Vzájomná spojitosť

Seizmická aktivita v americkom štáte Oregon a na japonskom ostrove Hokkaidó v rokoch 2018 a 2019 môže ukazovať aj na tú skutočnosť, že je všetko vzájomne súvisiace. Ale okrem seizmickej vzájomnej väzby bolo vedcami ALLATRA SCIENCE v správe publikované potvrdenie existencie vzájomnej väzby medzi sopkami.

 

Zo správy „O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. Efektívne cesty riešenia daných problémov“: V uskutočňovaných výskumoch bola odhalená jedna maximálne výstražná skutočnosť. Súdiac podľa grafov emisie neutrín a napätia septónového poľa Zeme, je pozorovaná tesná súbežnosť medzi procesmi, prebiehajúcimi v najstarších kalderách – kaldere Aira (prefektúra Kagošima, región Kjúšú, Japonsko) a Yellowstonskej kaldere (štát Wyoming, USA), nehľadiac na to, že ich oddeľuje Tichooceánska platňa. Bolo spozorované, že procesy, ktoré prebiehajú v ich hlbinách, sú určitým spôsobom medzi sebou vzájomne spojené a dosť často vzájomne podmienené. Zistilo sa, že dokonca aj po aktivácii adaptívnych mechanizmov v kaldere Aira, zostávali emisie neutrín a napätie septónového poľa, zaznamenané ako v oblasti kaldery Aira (Japonsko), tak i v Yellowstonskej kaldere (USA), prakticky identické. Na grafe vidno krivku, ukazujúcu ich trvalý rast – a to nehľadiac na adaptívnymi mechanizmami umelo zdržiavanú seizmickú aktivitu v kaldere Aira. Všetky tieto i mnohé iné fakty svedčia o akumulácii energie v hlbinách Zeme, ktorá je počas svojho uvoľnenia schopná vyvolať ničivú celoplanetárnu katastrofu.
Potrebné sú urýchlené mimoriadne opatrenia, zjednocujúce ľudí do jednej priateľskej svetovej rodiny, veď nikto si individuálne neporadí s globálnymi problémami najbližších rokov, či je to človek, rodina, spoločnosť, mesto alebo štát. Práve s týmto cieľom bolo založené Medzinárodné spoločenské hnutie „ALLATRA“ – verejné svetové hnutie mimo politiky a mimo náboženstva, ktoré už dnes zjednocuje stovky tisíc ľudí z viac ako 200 krajín sveta. Celá jeho činnosť je zameraná na priateľstvo a zjednotenie ľudí z rôznych krajín cez spoločné projekty, spoluprácu a konsolidáciu úsilia v tvorivých dielach. Je potrebné vylučovať všetko, čo rozdeľuje ľudí a nachádzať všetko, čo ľudí zjednocuje, čo ich robí ľudskejšími a humánnejšími vo všetkých vzťahoch.“   

 

  
Hodnocení: 5 / 5 z 21

Komentáře (1)

Ivan
Ivan #

V článku sa spomína, že tieto pravdepodobne vzájomne spojité zemetrasenia môžu súvisieť aj s prepojením či určitou vzájomnou väzbou medzi kalderami Aira a Yellowstone. Nedávno som čítal článok tu na stránke, mapujúci dianie v oblasti Yellowstonskej kaldery https://geocenter.info/cs/new/jelloustoun-otchety-observatorii-shtata-juty-za-janvar-i-fevral-2019-goda_-nabljudenija-uchenyh, kto chce, môže si ho prečítať a pre "lenivých" sem z neho uvediem aspoň pár "nenápadných" čísiel : podľa výpočtov vedcov z Utahskej univerzity má kaldera magmatickú "podušku" s rozmermi takmer 940 km na dĺžku a viac ako 100 km na hrúbku (minimálne teda niekoľko desiatok tisíc kubických kilometrov!!! - pre porovnanie, rozlohou najväčšie sladkovodné jazero na svete - Horné, má objem 12 100 km3, najhlbšie - Bajkal, má objem 23 620 km3 a celkovo najväčšie jazero sveta - slané Kaspické more, ktoré je cca 7,5 krát väčšie rozlohou ako Slovensko, má objem 78 200km3 - čo je objemom asi najbližšie k magmatickému "vankúšiku" Yellowstonu). Klimatické zmeny nás samozrejme môžu zasiahnuť kdekoľvek na Zemi, ale tu by som najmä v tomto období vyslovene nechcel bývať - a v poriadne veľkom okruhu.ZPRÁVY


VIDEO